Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 

ORGANISAATIO ja hallitus

Ylin päätäntävalta Naisjärjestöjen Keskusliitossa (NJKL) on vuosikokouksella. Jokaisella 60 jäsenjärjestöllä on kokousedustajapaikkoja yhdestä viiteen – suhteessa omaan jäsenmääräänsä.

Vuosikokouksessa valitaan NJKL:lle hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kymmenen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muun jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Henkilö voi olla hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta.

Hallituksen päätöksenteon apuna on erilaisia toimikuntia. Toimikuntien puheenjohtajina toimivat NJKL:n hallituksen jäsenet, mutta jäseniä voivat olla myös hallituksen ulkopuoliset jäsenjärjestöjen edustajat.


Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitus

Naisjärjestöjen Keskusliiton toimiston henkilökunta ja yhteystiedot

 
 
  • -gnvi-p8-400x400.jpg
  • We All
  • Wihuri-logo
  • OKMlogo
  • Naisten ääni
  • thl-tasa-arvotiedon-keskus-1.png
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy