Hyppää sisältöön

Alue, ikä ja sukupuoli työnhaun muuttujina

Usean yliopiston yhteinen WeAll-tutkimushanke järjestää yhteistyötahojensa kanssa työllisyyttä edistävää toimintaa Kotkassa. Joulukuussa 2016 Kotkan työttömyysprosentti oli 21,3, eli selvästi koko maan keskiarvoa korkeampi. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota työelämän sukupuolistuneisuuteen sekä erilaisiin ongelmiin, joita eri sukupuolten edustajat kokevat työnhakijoina.

”Työelämän sukupuolistuneisuudella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että ammatit jakautuvat sukupuolen mukaan tai että miehet ja naiset kokevat erilaisia paineta työn ja muun elämän yhdistämisessä. Työnhaussa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi hoivavastuiden kasaantumista naisille ja sitä kautta heikompaa asemaa työnhaussa”, sanoo toimintaa koordinoiva postdoc-tutkija Tytti Steel.

Kotkassa järjestettävä toiminta on suunnattu yli 50-vuotiaille työnhakijoille. Iän karttuminen vaikeuttaa työnhakua siihen liittyvien ennakko-oletusten takia. Ikä nivoutuu erottamattomasti myös muihin tekijöihin, kuten sukupuoleen.

”Työnhaussa ikä, sukupuoli, asuinpaikkakunta ja koulutustausta risteävät, ja niiden yhteisvaikutus voi toimia hakijalle epäedulliseen tai positiiviseen suuntaan” toteaa WeAll-hankkeen tutkimusjohtaja, apulaisprofessori Marjut Jyrkinen.

Lue lisää Teot-sivulta!

Jaa somessa: