Hyppää sisältöön

Arkkipiispa Tapio Luoma: naisiin kohdistuvaan väkivaltaan uskonnollisissa yhteisöissä on havahduttava

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen suurimpia ihmisoikeusloukkauksia, ja Suomi on Euroopan kärkimaita naisiin kohdistuvan väkivallan määrässä. Uskonnolliset yhteisöt eivät ole poikkeus – naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy myös uskonnollisissa yhteisöissä.

Miten ilmiöön tulisi puuttua? Miten löytää ratkaisuja ja purkaa niitä uskonnollisia rakenteita, jotka mahdollistavat ja piilottavat väkivaltaa? Mikä on uskonnollisten johtajien rooli väkivallan kitkemisessä? Mitä konkreettista naisiin kohdistuvalle väkivallalle voi tehdä?

Näistä teemoista keskusteltiin Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen, kirkkohallituksen ja Suomen Lähetysseuran Uskonto, sukupuoli ja väkivalta -webinaarissa keskiviikkona 19.5.2021.

Tilaisuuden avasi tohtori ja ihmisoikeusaktivisti Musimbi Kanyoro, joka on johtavan naistenoikeusjärjestön Global Fund for Womenin entinen puheenjohtaja sekä Luterilaisen Maailmanliiton Naiset ja kirkko -verkoston johtaja. Kanyoro korosti, kuinka uskonnollisilla ryhmillä on velvollisuus keskustella kipukohdista ja vaikeista aiheista yhteisöissään, kuten naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Jopa yli 80 % maailman väestöstä identifioituu uskonnollisiin ryhmiin, minkä vuoksi uskonnollisilla instituutioilla on erityinen vastuu keskustelun edistämisessä.

Väkivalta ei tapahdu koskaan tyhjiössä. Yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiaalityön dosentti ja pastori Johanna Hurtig painotti puheenvuorossaan yhteisön roolia väkivaltakokemuksessa. Uhrien asemaa yhteisöissä heikentää myös se, kuinka naiset ovat usein sivussa oppien tulkinnoista ja päätöksenteosta uskonnollisissa yhteisöissä. Hurtig peräänkuuluttikin rakenteellisia ratkaisuja naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi.

Uskonnollisissa yhteisöissä tapahtuva naisiin kohdistuva väkivalta liittyy usein naisen asemaan perheissä ja yhteisöissä, sekä mahdollisuuteen päättää omasta elämästä, kertoi kriisikeskus Monikan johtaja Natalie Gerbert Monika-Naiset liitosta.

Paneelikeskustelussa pohdittiin ratkaisuja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan uskonnollisissa yhteisöissä. Arkkipiispa Tapio Luoma painotti uskonnollisten johtajien roolia ja uskon oppien tulkinnan merkitystä. Johtajat näyttävät esimerkillään konkreettisesti mallia, kuinka ilmiöön suhtaudutaan. Arkkipiispan mukaan kirkon on havahduttava naisiin kohdistuvaan väkivaltaan uskonnollisia yhteisöjä koskettavana ilmiönä, johon pitää puuttua.

Kirkko on syvästi epäonnistunut naisille turvallisen tilan luomisessa, sanoi Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet paneelikeskustelussa. Evankelis-luterilainen kirkko on muuta yhteiskuntaa jäljessä mitä tulee tasa-arvoon. Uskon tulkinnasta on uskallettava keskustella, ja teologiselle sukupuolentutkimukselle on annettava isompi tila uskon tulkinnassa, vaati Biaudet.

Sisäministeriön strategiapäällikkö Ari Evwaraye nosti esiin miesten mallin ja kapean maskuliinisuuden normin merkityksen. Miesten ja poikien mallien tulisi olla laveampia, ja miesten tulisi aktiivisesti osallistua ja puuttua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.

”Uskonnollisissa yhteisöissä on voimavaroja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn”, Evwaraye muistutti.

Lue Naisjärjestöjen Keskusliiton, Kirkkohallituksen ja Suomen Lähetysseuran tiedote täältä. Keskustelu naisiin kohdistuvasta väkivallasta jatkuu Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen, Kirkkohallituksen ja Suomen Lähetysseuran järjestämissä pyöreän pöydän keskusteluissa syksyllä 2021.

Katso tallenne tilaisuudesta täältä.

Lue Kotimaan artikkeli tilaisuudesta täältä.

Jaa somessa: