Hyppää sisältöön

Eduskunnan tasa-arvoselvitys esillä mediassa

100 tasa-arvotekoa -hanke haastoi eduskunnan mukaan tasa-arvotekoihin ja tapasi vuonna 2017 silloista puhemies Maria Lohelaa asiasta. Lohela käynnistikin eduskunnan tasa-arvoselvityksen, jossa tarkasteltiin sukupuolten tasa-arvon toteutumista eduskuntatyössä. Kysely- ja haastattelututkimuksessa kartoitettiin kansanedustajien kokemuksia sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja tasa-arvoisten toimintaedellytysten toteutumisesta eduskuntatyössä. Tutkimus nousi esiin uuden eduskunnan aloitettua ja uusien kansanedustajien kritisoitua eduskunnan sukupuolittuneita verkostoja.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti eduskunnan vanhanaikaisista sukupuolirooleista. Lue artikkeli täällä.

Eduskunnan tasa-arvotutkimuksen tulokset olivat pääosin positiivisia: eduskunnan tasa-arvotilanne koetaan pääosin hyväksi ja kansanedustajat kokevat vaikutusmahdollisuutensa hyviksi sukupuolesta riippumatta. Toisaalta vastaajien näkemyksissä oli eroavaisuuksia ja miehet koetaan yleisesti ottaen naisia vaikutusvaltaisemmiksi. Miehet ovat yliedustettuina puheenjohtajapaikoilla ja tavoitelluissa valiokunnissa ja miesten koettiin myös esimerkiksi naisia useammin dominoivan keskustelua omassa eduskuntaryhmässä.

Lue eduskunnan tasa-arvotutkimus kokonaisuudessaan täällä!

Kuva: Paula Ojansuu

Jaa somessa: