Hyppää sisältöön

Etsitään liikunnan tasa-arvotekoja!

Opetus- ja kulttuuriministeriö haastoi keväällä 2017 liikunnan ja urheilun lajiliitot tasa-arvotalkoisiin tekemään tasa-arvoa edistäviä tekoja. Ministeriö kannustaa myös muita liikunta-alan valtakunnallisia ja alueellisia järjestöjä, liikuntaseuroja ja muita liikunta-alan toimijoita tasa-arvotekojen tekemiseen. Tavoitteena on erityisesti naisten määrän lisääminen valmentajina ja johtajina liikunta-alalla. Parhaat teot palkitaan!

Tasa-arvoisen johtamisen edistäminen on hyödyllistä niin yksilöiden, organisaatioiden kuin yhteiskunnan kannalta. Korkeastikoulutettujen naisten resurssien nykyistä parempi hyödyntäminen on järkevää tarkasteltiin asiaa sitten toiminnan eettisyyden ja vastuullisuuden, osaamisen hyödyntämisen tai organisaation kannattavan ja tehokkaan toiminnan näkökulmasta. Liikunta-alan keskeisimmät tasa-arvohaasteet liittyvät johtamiseen ja valmentamiseen.

Täten liikunnan Suomi 100 -tasa-arvoteoissa erityisesti edistettävänä teemana on naisjohtajuus ja -valmennus. Hankkeeseen hyväksyttävä liikunnan tasa-arvoteko on konkreettinen ja uusi toimenpide, joka lisää  sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista tai parantaa naisten asemaa liikunnan ja urheilun johtamisessa ja valmennuksessa. Konkreettinen teko  voi olla esimerkiksi selvityksen tai toimenpideohjelman tuottaminen,  koulutuksen, tilaisuuden tai tapahtuman järjestäminen, tai mentoroinnin  organisoiminen. Uudella teolla tarkoitetaan sitä, että teko tehdään nyt tai lähikuukausina. Teko voi olla pieni tai suuri, valtakunnallinen, alueellinen tai paikallinen.

Parhaat teot palkitaan Piikkarit Suomi 100 -juhlatilaisuudessa  joulukuussa 2017 Sinivalkoiset juhlavuoden Piikkarit -palkinnolla. Palkinnon saaja valitaan niiden liikunnan ja urheilun tasa-arvotekojen joukosta, jotka on ilmoitettu 31.10.2017 mennessä 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Sinivalkoiset Piikkarit -palkinnon yhteistyössä Suomen Olympiakomitean ja Suomen Paralympiakomitean kanssa. Palkintoraatina toimii Suomen Olympiakomitean Johtaa kuin nainen -hankkeen ohjausryhmä.

Ilmoita oman seurasi tai organisaatiosi teko nyt ja tule mukaan!

Lue lisää Olympiakomitean sivuilta!

Jaa somessa: