Hyppää sisältöön

Eva Biaudet: Tasa-arvo on keskeinen osa kestävän kehityksen toteuttamista

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet puhui 100 tasa-arvotekoa -kevätkatsauksessa ajankohtaisista tasa-arvoteemoista ja kannusti uusiin tasa-arvotekoihin. Lue koko puhe!

Hyvät ystävät, arvoisa ministeri,

Ilo nähdä teidät kaikki täällä tänään.

Tasa-arvo osana kestävää kehitystä

Tasa-arvo on arvo itsessään, mutta se tukee ratkaisevalla tavalla myös monen muun tavoitteen, kuten rauhan, vakauden ja vaurauden, kehittymistä. Nyt vietetään eurooppalaista kestävän kehityksen viikkoa. Kuten moni täällä hyvin tietää, YK:n uusissa kestävän kehityksen tavoitteissa sukupuolten tasa-arvolle on oma tavoitteensa, mutta sen lisäksi tasa-arvo on läpileikkaavana teemana kaikissa tavoitteissa. Ensi kertaa tavoitteet ovat myös universaaleja, eli velvoittavat myös meitä kehittyneitä maita.

On tärkeää, että myös kansallisesti tasa-arvo on olennainen osa kestävän kehityksen velvoitteiden toteuttamista. Tämä edellyttää sitä, että tasa-arvo on vahvasti esillä myös kestävän kehityksen seuranta- ja arviointijärjestelmissä. Esimerkiksi tällä hetkellä niistä 39 indikaattorista, joilla Suomi mittaa edistymistään kestävän kehityksen tavoitteissa, vain kaksi liittyy suoraan sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Toinen näistä koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja toinen palkkaeroja, jotka ovat molemmat kriittisen tärkeitä asioita. Kuitenkin olisi tärkeää seurata myös muita tekijöitä, kuten esimerkiksi miesten ja naisten vanhempainvapaiden käyttöä tai naisten osuutta pörssiyhtiöiden johtajista. Tällaisia tilastotietojahan kerätään jo tällä hetkellä, eli tätä varten ei tarvitsisi edes tuottaa uutta tietoa, vaan vain hyödyntää jo olemassa olevaa.

Tutkimus- ja tilastotiedon käyttö on todella tärkeää. Vastuullinen toiminta perustuu tosiasioihin. Olemme seuranneet huolestuneina ”vaihtoehtoisten faktojen” tuloa keskusteluun. Väärä tieto ei ole mielipide. Olemmekin todella tyytyväisiä, että 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen kuuluu paljon tekoja, joissa tuotetaan uutta tietoa tasa-arvosta ja levitetään sitä. Tutkimuksia ja selvityksiä tasa-arvon toteutumisesta tekevät esimerkiksi Oulun yliopisto, puolustusvoimat ja Yle. Tilastokeskus ja THL parantavat tasa-arvotilastojen saatavuutta.

Tasa-arvoteot ovat myös kestävän kehityksen tekoja.

 

Ajankohtaisia tasa-arvokysymyksiä

Tasa-arvon kannalta nykyaika on melko haastavaa globaalisti, mutta välillä myös Suomessa. Sukupuolivaikutusten arviointi jää liian usein liian ohueksi tai kokonaan puuttumaan ja tasa-arvotyön resursointi on riittämätöntä. Tällöin voi syntyä myös sellaisia seurauksia, joita ei ollut suunniteltu tai varsinaisesti tiedetty, koska vaikutuksia ei ollut arvioitu etukäteen. Esimerkiksi nyt kilpailukykyuudistus leikkaa valtion ja kuntien työntekijöiden lomarahoja 30 prosenttia vuosina 2017–2019.  Tämä tarkoittaa puolen miljoonan suomalaisen lomarahoja. Tämä on tietoinen päätös. Mutta mietittiinkö etukäteen, että nämä julkisella puolella työskentelevät ovat enimmäkseen naisia? Esimerkiksi alle 2000 euroa kuukaudessa tienaavalta siivoajalta lähtee yli 400 euroa, samoin esimerkiksi lähihoitajilta ja lastentarhanopettajilta.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on Suomen suurimpia ihmisoikeusongelmia. Jopa 47 prosenttia suomalaisnaisista on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa 15 vuotta täytettyään ja miltei kolmannes on altistunut puolisonsa tai entisen puolisonsa väkivallalle. Kuitenkin esim esimerkiksi uudessa turvakotilaissa käytetään siitä termiä ”lähisuhdeväkivalta”, eikä Istanbulin sopimuksen terminologiaa ”naisiin kohdistuvasta väkivallasta” ja ”perheväkivallasta”. Turvakotien resurssit ovat myös edelleen puutteelliset ja turvakotipaikkojen määrä Euroopan neuvoston suositusten ja Istanbulin sopimuksen edellyttämän tason alapuolella.

Näiden valitettavan tuttujen teemojen lisäksi on kuitenkin myös uusia, kuten digitalisaatio, joka on muokannut ja muokkaa edelleen yhteiskuntiamme huimalla tavalla. Vaikka siihen liittyy haasteita, tytöille ja naisille digitalisaatio voi toimia mahdollisuutena: digitalisaatio ja sen myötä robotisaatio ja keinoälyn kehittyminen voivat luoda uudenlaisia töitä, palveluja ja esimerkiksi mahdollisuuksia työn ja perheen yhdistämiselle. Tytöt ovat kuitenkin edelleen pahasti aliedustettuina tekniikan alan koulutusohjelmissa. Vuoden 2015 tilastojen mukaan tekniikan ja liikenteen alan uusista ammatillisen tason oppilaista 20 prosenttia oli naisia. Oppilaiden ja valmistuneiden kohdalla vastaava luku oli 18 prosenttia. Ammattikorkeakouluissa aloittaneista alan opiskelijoista puolestaan 14 prosenttia oli naisia. Yliopistotasolla kaikista uusista tekniikan alan kandiopiskelijoista 23 prosenttia oli naisia. Tieto- ja tietoliikennetekniikka-alan kohdalla luku oli 15 prosenttia, ja alan maisteriopinnot aloittaneista vain 10 prosenttia oli naisia. Teknologiateollisuuden vuoden 2015 tilaston mukaan koko teknologia-alan työvoimasta 21,9 prosenttia ja tietotekniikka-alan työvoimasta 28,2 prosenttia oli naisia.

Tasa-arvotekojen tärkeys 

Mainitsin aiemmin tutkimus- ja tilastotiedon tärkeydestä. Tutkimustieto paljastaa kuitenkin vasta asioiden nykytilan. Näiden asioiden muuttaminen vaatii tekoja. Ja vaikka politiikka on tärkein tapa muuttaa asioita, se ei mitenkään riitä.

Te tasa-arvotekojen tekijät edistätte tasa-arvoa usein nopeammin ja monipuolisemmilla tavoilla kuin muuten olisi mahdollista. Te myös ulotatte tasa-arvotyön paljon laajemmalle kuin pelkästään naisjärjestöjeille olisi mahdollista. Työnne ja tekojenne seuraaminen on ollut meille todella inspiroivaa ja olemme hyvin vaikuttuneita kaikesta siitä, mitä jo nyt on tapahtunut.

100 tasa-arvotekoa -hankkeessa meillä on ollut ilo saada mukaan toimijoita yhteiskunnan kaikilta sektoreilta: yrityksiä, järjestöjä, valtion laitoksia, yliopistoja ja niin edelleen. 100 tasa-arvotekoa -kunniatoimikunnan puheenjohtaja presidentti Tarja Halonen on kuvannut hanketta menestykseksi. Nyt onkin tärkeää alkaa jo miettiä, miten tasa-arvotekojen tekeminen jatkuu myös juhlavuoden jälkeen. Tähän me kaipaamme teidän kaikkien näkemyksiä ja ajatuksia.

 

Hieman kuulumisia viimeaikaisista tapahtumista

Naisjärjestöjen Keskusliitto tekee tietenkin oman osuutensa tasa-arvotyöstä. Olemme kaiken normaalityömme lisäksi järjestäneet yhdessä kumppaneidemme kanssa toukokuun aikana nyt peräti kolme tapahtumaa.

Kuun alussa mietimme Eurooppasalissa sote-uudistuksen vaikutuksia naisiin ja tasa-arvoon. Sote-uudistus vaikuttaa 220 000 alan työntekijään, joista 90 % on naisia. Myös sote-alan yrittäjistä yli 70 prosenttia on naisia ja valtaosa sote-alan yrityksistä on pieniä, alle 10 hengen mikroyrityksiä. Uudistus vaikuttaa naisiin sote-palvelujen käyttäjinä, työntekijöinä ja palveluntuottajina. Siksi asiaa koskevassa lainsäädännössä ja sen toimeenpanossa pitää huomioida uudistusten merkittävät naisiin kohdistuvat vaikutukset.

Pari viikkoa sitten järjestimme osana 100 tasa-arvotekoa -hanketta kuntien kilpailukykypäivän yhdessä Uudenmaan liiton kanssa. Tilaisuudessa tarkasteltiin kuntien mahdollisuuksia ja velvollisuuksia työhyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämisen näkökulmista.

Kiitokset

Kiitos paljon tästä tilaisuudesta ulkoministeriölle ja erityisesti ministeri Timo Soinille sitoutumisesta 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen sekä kumppaneillemme Marttaliitolle ja TANElle. On todella tärkeää ja hienoa, että voimme kokoontua yli rajojen – julkiselta, ykistyiseltä ja kolmannelta sektorilta – yhteen keskustelemaan tasa-arvosta ja etsimään keinoja sen edistämiseksi.

Suuri kiitos myös kaikille tasa-arvotekojen tekijöille! Te olette se menestys, josta presidentti Halonenkin on puhunut!

Jaa somessa: