Hyppää sisältöön

Gemma-hanke kartoittaa siirtolais- ja vähemmistötaustaisten naisten kokemaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa

Gemma on Helsingin Diakonissalaitoksen Hirundo-päiväkeskus alainen kansainvälinen hanke (2016-2017), jota rahoittaa Euroopan Komissio. Hankkeen kohderyhmä on paperittomat ja rekisteröitymättömät naiset, jotka kohtaavat Suomessa vakavaa syrjintää niin valtaväestön kuin viranomaistenkin taholta. Näiden naisten pääsy palveluihin on rajallista ja usein yksittäisten työntekijöiden arvion varassa. Gemma kartoittaa väkivalta- ja palvelutilannetta, mutta myös voimaannuttaa naisia ja heidän yhteisöjään.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa siirtolais- ja vähemmistötaustaisten naisten kokemaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Hankkeessa pyritään myös lujittamaan väkivallan uhreille tarkoitettua palveluverkostoa ja jakamaan hyviä toimintamalleja niin paikallisesti kuin Euroopassa. Helsingissä keskitytään liikkuvan väestön ja paperittomien naisten väkivaltakokemuksiin sekä naisten yhteisölliseen voimaannuttamiseen. Hankkeessa myös selvitetään ja selkeytetään naisten oikeuksia palveluihin ja levitetään tietoutta yhteiskunnassa haavoittuvimmassa asemassa olevien naisten oikeuksista.

Erityisesti eurooppalaiset romaninaiset ovat haastavassa asemassa, sillä he eivät voi osoitteen ja riittävän tulonsaannin puutteen takia rekisteröityä ja siten päästä kotouttavien palveluiden piiriin. Naiset kohtaavat moninkertaista syrjintää sukupuoleensa, oikeudelliseen asemaansa sekä etniseen taustaansa perustuen ja ovat sekä omissa yhteisöissään että yleisesti yhteiskunnassa erityisen haavoittuvassa asemassa.

Helsingin Diakonissalaitoksen lisäksi hankkeessa on mukana seitsemän järjestöä viidestä eri Euroopan maasta.

Lue lisää Teot-sivulla!

Jaa somessa: