Hyppää sisältöön

Girls takeover -kampanjassa tytöt ottavat vallan

Miltä näyttää maailma, jossa tytöt hallitsevat taloutta ja politiikkaa? Se selviää lokakuussa 2017, kun Lastenoikeusjärjestö Plan International Suomen lastenhallitus järjestää Girls Takeover -tempauksen, jossa Lastenhallituksen tytöt astuvat päiväksi poliittisten, taloudellisten ja liike-elämän johtajien saappaisiin. Kampanjalla halutaan tuoda näkyviin tyttöjen ulkopuolisuus valta-asemista ja haastaa miettimään tilannetta uudelleen.

Päätöksenteon tasa-arvoon on vielä matkaa. Ongelma ei ole vain se, etteivät naiset istu neuvottelupöydissä, vaan usein tytöt näy niissä tilastoissa ja tiedoissa, joiden pohjalta päätöksiä tehdään.

Tyttöjen ja nuorten naisten oikeuksien turvaaminen on yksi aikamme polttavimmista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksistä eikä se koske vain kehittyviä maita. Myös Suomessa tytöt ja naiset kohtaavat sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Vuonna 2015 hyväksytyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät historiallisen sitoumuksen tasa-arvon saavuttamiseksi maailmassa.

”Lastenhallituksen nuorten yksi tärkeä tavoite on varmistaa, että maailma olisi tasa-arvoisempi paikka kaikille lapsille. Tällä tempauksella he haluavat tuoda esiin sitä, että tyttöjen oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa eivät ole tasa-arvoiset. Girls takeover onkin tempaukseen osallistuville päättäjille hieno mahdollisuus antaa ääni heille, joilta se usein puuttuu”, sanoo Planin lasten ja nuorten osallisuuden koordinaattori Iida Maria Aalto.

Girls Takeover -konsepti on kehitetty Planissa kansainvälisesti jo aiemmin, mutta Lastenhallituksen jäsenet päättivät toiminnan tuomisesta myös Suomeen. Lastenhallitus valmistelee myös tempauksen toteutuksen pitkälti itse. 

”Planin lastenhallituksen toiminta perustuu siihen, että nuoret saavat aidosti osallistua ja itsenäisesti suunnitella toimintaansa sekä toteuttaa asioita, joihin itse haluavat vaikuttaa”, kertoo Iida Maria Aalto.

Lue lisää Teot-sivulta!

Jaa somessa: