Hyppää sisältöön

Hanketyössä tavoitteet kannattaa suunnitella yhdessä kumppaneiden kanssa

Ennen hankeen aloittamista on syytä tehdä toimintaympäristön analyysi ja asettaa hankkeen tavoitteet sen ja aiemmin tehdyn työn perusteella yhdessä kumppanien kanssa. Tavoitteiden tulisi olla realistisia ja mitattavia, mutta kuitenkin joustavia, jotta niitä voidaan hankkeen aikana tarvittaessa muokata tai jopa vaihtaa. Hankkeelle kannattaa asettaa ohjausryhmä, jolla on aidosti mahdollisuus ohjata työtä. Hankesuunnitelmaan olisi hyvä sisällyttää myös juurruttamissuunnitelma. Juurruttamisella varmistetaan hankkeen tulosten säilyminen. Tällaista keskustelua käytiin torstaina 10.10.2019 kansallisilla Tasa-arvopäivillä Oulussa Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen järjestämässä työpajassa, jossa keskusteltiin edellytyksistä kestävälle ja vaikuttavalle hanketyölle. Paikalla oli 30-40 tasa-arvoteemojen ammattilaista ja hyviä käytänteitä kertyi suuri määrä.

Sukupuolten tasa-arvoon liittyvää työtä tehdään jatkuvien rakenteiden lisäksi paljon erilaisissa hankkeissa – kuten Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeessa. Tällöin on tärkeää pyrkiä varmistamaan, että hankkeiden tulokset jäävät elämään vielä hankkeen päätyttyä.

Teemaan alustivat Sari Kuosmanen Olympiakomiteasta, perusopetuksen maahanmuuttajatyön koordinaattori Jenni Kettunen Kajaanin kaupungista sekä kehityspäällikkö Mia Teräsaho Tasa-arvotiedon keskuksesta.

Sari Kuosmanen kertoi urheilussa tehtävästä tasa-arvotyöstä ja erityisesti Johtaa kuin nainen -hankkeesta. Hanketyö kannattaa nivoa mahdollisimman tiivisti organisaation perustoimintaan, Kuosmanen vinkkasi. Jenni Kettunen kuvasi SEGLI-hanketta, jonka tavoitteena oli tasa-arvon edistäminen ja sukupuolittaisen eriytymisen lieventäminen koulutuksessa ja työelämässä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Hankkeessa järjestettiin paljon koulutuksia sekä laadittiin koulutusaineisto, jonka avulla hyvät käytänteet leviävät hankkeen päätyttyäkin. Mia Teräsaho kertoi Sukupuolella väliä? -hankkeesta sekä esitteli juurruttamissuunnitelman kaltaisia käytäntöjä kestävään hanketyöhön. Teräsaho kehotti hyödyntämään hankkeissa myös THL:n Tasa-arvotiedon keskuksen palveluita, kuten verkostokirjettä ja hankepankkia. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -projektipäällikkö Liisa Ketolainen suositteli verkostoimaista toimintatapaa, jotta saavutettavien tulosten omistajuus on alusta asti hajautettu.

Alustusten jälkeen keskustelu jatkui kolmessa pienryhmässä, joissa pohdittiin, millaista tasa-arvotyötä voi tai ei voi tehdä hankkeilla, millaisia tavoitteita hankkeille tulisi asettaa ja miten hankkeiden tulokset saadaan säilymään. Näissä mm. yhteistyökumppaneiden, mittaamisen, mallintamisen ja arvioinnin roolia korostettiin.

Kiitos kaikille osallistujille antoisasta ja hyödyllisestä työskentelystä!

Jaa somessa: