Hyppää sisältöön

Helsingin Liikuntavirasto edistää naisten hyvinvointia tasa-arvoteoillaan

Helsingin Liikuntaviraston tasa-arvotekona on Naiset yhdessä liikkumaan -hanke. Naiset yhdessä liikkumaan -hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajanaisten kotoutumisen tukeminen liikunnan avulla. Hankkeessa pyritään aktivoimaan maahanmuuttajanaisia liikunnan pariin ja tätä kautta lisäämään naisten hyvinvointia, sosiaalisia suhteita ja osallisuutta. Liikuntaharrastuksen aloittaminen lisää usein aktiivisuutta myös muilla elämänalueilla. Maahanmuuttajanaisella saattaa olla paljonkin erilaisia esteitä liikkumiselle ja hankkeen avulla pyritään madaltamaan kynnystä osallistua liikuntatoimintaan.

Tärkeitä toimintoja hankkeessa ovat mm. liikuntaneuvonta, ohjatut liikuntaryhmät, koulutukset ja tapahtumat. Liikuntaneuvontaa tehdään sekä ryhmämuotoisesti että henkilökohtaisesti. Liikuntaneuvonnalla pyritään lisäämään tietoisuutta liikunnan hyödyistä ja kaupungin liikuntamahdollisuuksista. Ohjatuissa ryhmissä liikutaan vain naisten kesken ja tarjolla on mm. jumppia, tanssia, kuntosalia, vesiliikuntaa sekä äiti-lapsi liikuntaa. Tuntiohjaajat ovat maahanmuuttajataustaisia naisia. Ryhmät ovat kaikille naisille avoimia ja pääosin maksuttomia. 

Viime syksynä hankkeessa pilotoitiin konseptiltaan täysin uudenlainen Suomen kieltä liikunnan avulla -kurssi, joka onnistui hyvin. Naiset yhdessä liikkumaan osallistuukin 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen järjestämällä uuden vastaavan kurssin keväällä 2017. Kurssilla opetellaan suomen kieltä toiminnallisin keinoin ja tutustutaan joka kerralla johonkin liikuntalajiin.

Vuonna 2017 järjestetään myös esimerkiksi liikunnan vertaisohjaajakoulutus naisille, uimaopettajakurssi maahanmuuttajataustaisille (naisille ja miehille) ja uutuutena naisten uimakoulu. Liikuntavirasto järjestää uimakouluja aikuisille, mutta vain naisille suunnattu alkeisuimakoulu järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Tämä mahdollistaa osallistumisen myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua sekaryhmiin. Liikuntalajeista uusina vuonna 2017 ovat aloittaneet naisten palloiluryhmä ja karate sekä lajikokeilut. Lisäksi ohjelmaan on lisätty sellaisia tunteja, joille voi ottaa pienet lapset mukaan.

On tärkeää, että myös sellaiset naiset, jotka syystä tai toisesta eivät voi tai halua liikkua sekaryhmissä, pääsevät nauttimaan liikunnan riemusta. Hankkeessa pyritään siihen, että toimintaan osallistuisivat sekä maahanmuuttajat että kantasuomalaiset yhdessä. Ryhmät ovat kaikille naisille avoimia ja pääosin maksuttomia. Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Lue lisää Teot-sivuiltamme!

Jaa somessa: