Hyppää sisältöön

Hyviä aloitteita kirkossa tasa-arvon edistämiseksi

Edustaja-aloite vaatii kirkkoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa

Kirkolliskokouksessa käsiteltiin elokuussa edustaja-aloitetta, jossa vaadittiin kirkkoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Sekä tasa-arvo- että yhdenvertaisuuslaki sitovat kirkkoa työnantajana, mutta lait eivät koske uskonnonharjoittamista.

Aloitteen mukaan kirkko voi kuitenkin itsenäisesti soveltaa lakeja myös uskonnon harjoittamiseen. Aloitteessa huomautetaan, että kirkossa tarvitaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tarkastelua myös kirkon jäsenten näkökulmasta. Aloite lähetettiin kirkolliskokouksen yleisvaliokuntaan. Valiokunta käsittelee aloitetta loka-marraskuussa.

Kirkkohallitus luopuu sukupuolittuneita nimikkeistä

Kirkkohallitus on päättänyt muuttaa virkanimikkeet sukupuolineutraaleiksi. Muutoksen mahdollistamiseksi kirkkohallituksen täysistunto muutti viranhaltijoiden johtosääntöä. Virkanimikkeet muutetaan palvelussuhdemuutosten ja tehtävämuutosten yhteydessä sekä viranhaltijan suostumuksella. Muutoksen myötä esimerkiksi asiamiehestä tulee asiantuntija ja lakimiehestä juristi.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke jatkaa yhteistyötä kirkon kanssa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi muun muassa kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmässä sekä järjestämällä pyöreän pöydän keskusteluita naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä yhdessä Kirkkohallituksen ja Suomen Lähetysseuran kanssa.

Kuva: Aarne Ornio

Jaa somessa: