Hyppää sisältöön

Info

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke edistää naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tasa-arvo tulisi yhdistää tekemiseen ja toimintaan pelkän arvopuheen sijaan. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeessa toteutetaan yhdessä eri tahojen kanssa aloitteita, kampanjoita ja tilaisuuksia, joilla edistetään ja nostetaan esiin tasa-arvotyötä. Lisäksi toimijoita kannustetaan tasa-arvotekoihin.

Hankkeen vastuutahoina ovat Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Työtä seuraa korkeatasoinen foorumi, jonka jäsenet edistävät hanketta ja sukupuolten tasa-arvoa Suomessa omalla sitoutumisellaan ja asiantuntijuudellaan.

Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lisäksi hanketta tukevat eri yhteistyökumppanit.

Vuosien 2020–2022 aikana hanke keskittyy erityisesti kolmeen keskeiseen sukupuolten tasa-arvoon liittyvään teemaan: naisten johtajuus, tasa-arvo mediassa sekä naiset ja teknologia.

Naisten johtajuus
Naisia toimii yhteiskunnan ja talouden johtopaikoissa edelleen miehiä vähemmän. Esimerkiksi kuntien työntekijöistä 80 prosenttia on naisia, mutta naisten osuus kunnanjohtajista on vain 25 prosenttia. Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä on 29 prosenttia ja liiketoimintojen johdossa toimivista johtoryhmän jäsenistä naisia on 12,6 prosenttia.

Tasa-arvo mediassa
Medialla on merkittävä mielipidevaikuttajan rooli yhteiskunnassa. Naisia on suomalaisessa mediassa esiintyvistä henkilöistä noin kolmannes, asiantuntijarooleissa esiintyvistä vielä vähemmän. Vihapuhe ja maalittaminen ovat uhka niin toimittajille kuin mediassa esiintyville ja siten uhka sananvapaudelle ja demokratialle. Pohjoismaisen tasa-arvotiedon keskuksen selvityksen mukaan naisten ja miesten kohtaama nettiviha on erilaista ja naiset kohtaavat enemmän seksismiä ja seksuaalista uhkailua.

Naiset ja teknologia
Suomessa naisten osuus tekniikan alan koulutuksen aloittaneista on Pohjoismaiden pienin ja OECD-maiden pienimpiä: tekniikan aloilla 19 prosenttia ja ICT-aloilla vain 15 prosenttia. Ammattialojen eriytymisellä on useita epäsuoria vaikutuksia: se vaikuttaa esimerkiksi teknologia-alan tuotekehitykseen, palkkaeroihin ja sitä kautta myöhemmin eläkkeisiin.

Katso kaikki Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen videot täältä.

Jaa somessa: