Hyppää sisältöön

Gender in Play

Hanke pelien sukupuoliroolien ja maailmankuvan moninaistamiseksi

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke ja We in Games Finland toteuttivat vuosina 2021-2022 hankkeen, jossa kannustettiin suomalaisia pelistudioita moninaistamaan pelien sukupuolirooleja ja maailmankuvaa.

Hanke haastoi Suomen isoimmat peliyhtiöt tarkastelemaan luomiensa pelien maailmaa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Erityinen painopiste oli naisiin kohdistuvassa väkivallassa.

Hankkeessa selvitettiin esteitä tasa-arvoisten pelimaailmojen luomiseen ja herätettiin keskustelua pelien sukupuolistereotypioista ja sukupuolittuneesta väkivallasta. Tavoitteena oli kannustaa pelistudioita moninaistamaan pelien sukupuolirooleja ja pelien maailmankuvaa, sekä vähentää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pelimaalimassa.

Hanketta ohjasi nelihenkinen ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluivat tutkija, FM Usva Friman Tampereen yliopiston pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksiköstä, Naisten Linjan [email protected] projektipäällikkö, VTL, TaT Louna Hakkarainen, tasa-arvoasian neuvottelukunnan asiantuntija, FT Nina Järviö, ja Rovio Entertainment Corporationin henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen, FM Heini Kaihu.

Hankkeen toteutukseen saatiin erityisavustusta oikeusministeriöltä.

Oikeusministeriön logo.

Lue lisää hankkeesta:

Pelien väkivalta ja sukupuolistereotypiat kietoutuvat laajempaan kulttuuriin

Suomalaisten pelien sukupuolijakauma on suhteellisen tasainen – suurin osa hahmoista on silti miehiä

Digitaalinen väkivalta vaatii lisää toimenpiteitä

Gender in Play – sukupuolen esitystavat peleissä

Gender in Play-kuvitukset: Tuuli Hypén

Jaa somessa: