Hyppää sisältöön

Gender in Play

Hanke pelien sukupuoliroolien ja maailmankuvan moninaistamiseksi

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke ja We in Games Finland toteuttavat vuonna 2021 hankkeen, jossa kannustetaan suomalaisia pelistudioita moninaistamaan pelien sukupuolirooleja ja maailmankuvaa.

Hanke haastaa Suomen isoimmat peliyhtiöt tarkastelemaan luomiensa pelien maailmaa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Erityinen painopiste on naisiin kohdistuvassa väkivallassa.

Hankkeessa selvitetään esteitä tasa-arvoisten pelimaailmojen luomiseen ja herätetään keskustelua pelien sukupuolistereotypioista ja sukupuolittuneesta väkivallasta. Tavoitteena on kannustaa pelistudioita moninaistamaan pelien sukupuolirooleja ja pelien maailmankuvaa, sekä vähentää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pelimaalimassa.

Hanketta ohjaa nelihenkinen ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat tutkija, FM Usva Friman Tampereen yliopiston pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksiköstä, Naisten Linjan [email protected] projektipäällikkö, VTL, TaT Louna Hakkarainen, tasa-arvoasian neuvottelukunnan asiantuntija, FT Nina Järviö, ja Rovio Entertainment Corporationin henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen, FM Heini Kaihu.

Hankkeen toteutukseen on saatu erityisavustusta oikeusministeriöltä.

Oikeusministeriön logo.

Lue lisää hankkeesta:

Pelien väkivalta ja sukupuolistereotypiat kietoutuvat laajempaan kulttuuriin

Suomalaisten pelien sukupuolijakauma on suhteellisen tasainen – suurin osa hahmoista on silti miehiä

Digitaalinen väkivalta vaatii lisää toimenpiteitä

Gender in Play-kuvitukset: Tuuli Hypén

Jaa somessa: