Hyppää sisältöön

Mallit

Poimi täältä konkreettisia esimerkkejä, joilla erilaiset tahot voivat edistää sukupuolten tasa-arvoa omassa toiminnassaan. Malleja voi hyödyntää vapaasti eri organisaatioissa. Vaihtoehtoisesti organisaationne voi keksiä täysin uuden tasa-arvoteon – tärkeintä on, että teko on konkreettinen! Katso esimerkkejä toteutuneista teoista täältä.

 • Tempaukset ja kampanjat ovat näkyvä keino herättää keskustelua sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä ongelmista
 • Organisaatio tai yhteisö voi päättää viestiä enemmän esimerkiksi tasa-arvoa koskevasta tutkimustiedosta, parantaa tasa-arvotiedon näkyvyyttä tai muilla keinoin nostaa tasa-arvoa aktiivisesti esiin
 • Verkostot ja ryhmät voivat toimia vertaistukena erilaisille ihmisryhmille ja auttaa esimerkiksi kotoutumisessa, kielenoppimisessa tai urakehityksessä
 • Mentoroinnin avulla voi pohtia työelämää, onnistumisia, haasteita ja tavoitteita sekä kannustaa eteenpäin
 • Selvitykset ja kyselyt ovat keino saada tietoa, ja ne auttavat kehittämään toimintaa tasa-arvoisemmaksi
 • Koulutukset ja seminaarit voivat käsitellä tahon toimintaan liittyviä tasa-arvohaasteita ja ratkaisuja
 • Sokkorekrytointi vähentää ennakkoasenteiden merkitystä ja edistää työntekijöiden valintaa osaamisen ja kokemuksen perusteella
 • Avoimet palkkatiedot lisäävät läpinäkyvyyttä, työyhteisön luottamusta ja työntekijöiden motivaatiota
 • Tiedontuotannon tehostaminen tekee eriarvoisuuteen puuttumisesta helpompaa, kun tietoa on selkeästi ja helposti saatavilla
 • Tasa-arvopalkinnon perustaminen motivoi panostamaan tasa-arvon edistämiseen
 • Tasa-arvoa lisäävien tapahtumien järjestämisessä on lukemattomia mahdollisuuksia, joita eri toimijat voivat hyödyntää: työpajoja, keskustelukahviloita, taidenäyttelyitä, tyttöjen- ja naistenryhmiä ja niin edelleen

Jaa somessa: