Hyppää sisältöön

Tulokset

Tasa-arvoteoilla on konkreettisia tuloksia. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke on luonut uudenlaisen verkoston ja innovoinut tapoja tehdä yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi.

Hanke on kannustanut satoihin tasa-arvotekoihin.

Tehtyjä tekoja ovat muun muassa Ylen tasa-arvoisempi uutisointi, Aamulehden sukupuolineutraalit ammattinimikkeet, eduskunnan tutkimus tasa-arvon toteutumisesta kansanedustajatyössä ja Women in Film & Television Finlandin mentorointiohjelma audiovisuaalisella alalla toimiville naisille.

Katso kaikki Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen videot täältä.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke on ollut mukana myös monissa tasa-arvoprosesseissa, kuten perustamassa kunnanjohtajien naisverkostoa ja edistämässä keskustelua tasa-arvosta mediassa.

Hanke tuo näkyvyyttä tasa-arvotyölle ja ylläpitää keskustelua tasa-arvon tilasta. Tulokset luovat pohjan jatkotyölle, tasa-arvotekojen kehittämiselle ja levittämiselle. Tasa-arvotekojen kautta rakennetaan hyvinvoivaa ja kestävää tulevaisuutta, ja tuodaan sukupuolten tasa-arvoa vahvasti esiin.

Tehdyt tasa-arvoteot toimivat kannustavina esimerkkeinä ja hyvinä käytänteinä muille toimijoille. Teot ovat vahvistaneet ajatusta tasa-arvosta suomalaisena perusarvona, jota voidaan ja halutaan edistää.

Taustaa

Kun Suomi valmistautui juhlimaan 100-vuotista itsenäisyyttä, Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta päättivät yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa haastaa erilaiset organisaatiot eri puolilla Suomea tekemään konkreettisia tasa-arvotekoja. 100 tasa-arvotekoa  -hankkeen kannustamana useat erilaiset organisaatiot tekivät vuosina 2016–2017 satoja tasa-arvotekoja. Samalla nostettiin naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa. 100 tasa-arvotekoa -hanke sai rahallista tukea valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -hankkeen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Toimintaa tuki myös mm. Svenska Folkskolans Vänner.

Työtä jatkettiin vuosina 2018–2019. Hankkeen aikana järjestettiin lukuisia tilaisuuksia, tehtiin aktiivista viestintä- ja vaikuttamistyötä ja kannustettiin sekä tuettiin lukuisia eri organisaatioita vahvistamaan tai tekemään uusia tasa-arvotekoja. Hanke sai tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä lukuisilta yhteistyökumppaneilta.

Katso kaikki Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen videot täältä.
Jaa somessa: