Hyppää sisältöön

Itse tehty arki – Yhteisölliset taidetyöpajat Suomen Valkonauhaliiton tasa-arvoteoksi

Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen Itse tehty arki -hankkeella. Itse tehty arki on yhteisöllinen, kulttuurista tasa-arvoa ja saavutettavuutta edistävä taidehanke, jossa eri-ikäiset ja monista lähtökohdista olevat ihmiset kokoontuvat ympäri Suomea luomaan taidetta kierrätysmateriaaleista. Hanke toteutetaan valtakunnallisena yhteistyönä Suomen Valkonauhaliiton paikallisyhdistysten kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat yhteisöt (esim. hoivakodit, palvelutalot, vastaanottokeskukset, koulut) eri puolilla Suomea. Hanketta tukee Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomen Valkonauhaliitto haluaa 100 tasa-arvotekoa –hankkeessa nostaa esiin erityisesti Joutsenon vastaanottokeskuksen kanssa yhteistyössä 2016-2017 järjestettävät taidetyöpajat. Työpajojen osallistujina ovat naiset ja lapset, ja työpajat järjestetään yhteistyössä Hapke 3 (haavoittuvassa asemassa olevan turvapaikanhakijan palvelut) – hankkeen kanssa. Hapke 3 on Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskusten yhteishanke, johon Maahanmuuttovirasto osallistuu työpanoksella. Hapke 3 – hankkeen tavoitteena on kehittää vastaanottojärjestelmää yksin tulleiden väkivaltaa kokeneiden naisten ja heidän lastensa näkökulmasta. Hanke muun muassa kokoaa hyviä toimintatapoja ja taustatietoa aiheesta, kehittää naisten tukitoimintaa vastaanottokeskuksissa, tuo psykologisen ensiavun toimintamallin keskuksiin ja järjestää koulutusta ja materiaaleja työntekijöille.

Suomen Valkonauhaliitto on valtakunnallinen vuonna 1905 perustettu ehkäisevää päihdetyötä tekevä naisjärjestö, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallista tasa-arvoa, tukea ihmisiä erilaisissa ongelmatilanteissa ja kutsua toimintaan päihteettömyyden puolesta. Suomen Valkonauhaliitto on yhteistyössä koko Suomen itsenäisyysjuhlavuoden ajan Taideyliopiston koordinoiman Artsequal – hankkeen kanssa, joka tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.

Lue lisää Teot-sivuiltamme! 

Lisätietoja: http://www.suomenvalkonauhaliitto.fi

Jaa somessa: