Hyppää sisältöön

KD Naiset teki puolueelleen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman

KD Naiset teki kristillisdemokraattiselle puolueelle sen ensimmäisen erillisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman. Kristillisdemokraattien puoluehallitus hyväksyi 21.10.2017 sen koko puolueen ohjelmaksi.

Kristillisdemokraattien mukaan toimivan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan keskeisimpiä lähtökohtia on ihmisten tasavertaisuus. Se tarkoittaa sekä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa että ihmisryhmien yhdenvertaisuutta.

Kristillisdemokraattien uudessa tasa-arvo-ohjelmassa otetaan kantaa mm. hoivavastuiden jakautumiseen ja sukupuolivaikutusten arviointiin. Ohjelmassa todetaan, että jakoa naisten ja miesten sukupuolirooleihin ja tehtäviin ei ole tarpeen määritellä työssä eikä vapaa-ajalla. Työn ja perheen yhdistämisen kustannukset olisi jaettava työnantajien kesken. ”Suomessa työelämä on jakautunut voimakkaasti mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Tähän jakautumiseen voidaan vaikuttaa kasvatuksessa ja opetuksessa niin, että rohkaistaan nuoria alalle, mikä vastaa heidän taitojaan ja mieltymyksiään sukupuolesta riippumatta”, ohjelmassa sanotaan.

Tasa-arvo-ohjelmassa peräänkuulutetaan lisäresursseja väkivaltaa kohdanneiden auttamiseen: ”Esteettömiä matalan kynnyksen palvelukeskuksia väkivaltaa tai sen uhkaa kokeville tulee perustaa tasapuolisesti ympäri maata. Riittävät resurssit on taattava kattavan turvakotiverkoston muodostamiseksi. Palveluissa on huomioitava erityisryhmät mm. vammaiset, maahanmuuttajat sekä seksuaalivähemmistöihin kuuluvat.”

Ohjelmassa muistutetaan myös sukupuolivaikutusten arvioinnin tärkeydestä osana poliittista päätöksentekoa: ”Kaiken julkisen hallinnon on edistettävä kansalaisten poliittista, taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Hyvään hallintoon kuuluu myös, että verovaroin kustannetut resurssit kohdennetaan oikein ja kustannustehokkaasti huomioiden myös niiden vaikuttavuus. Tämän takia talousarvioille on tehtävä sukupuolivaikutuksen arviointi eli suvaus. Tämä tarkoittaa, että sukupuolinäkökulma tulee sisällyttää kaikkien budjetointiprosessien suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Suvaus tehdään suunnitteluvaiheessa, kun määritellään tavoitteita, keinoja niiden saavuttamiseksi ja arviointeja niiden toteutumisesta sekä vaikuttavuudesta.”

Lue kristillisdemokraattien tiedote ja uusi tasa-arvo-ohjelma täällä!

Jaa somessa: