Hyppää sisältöön

Kilpailukykyseminaarissa ravisteltiin ennakko-oletuksia

Uudenmaan alueen 100 tasa-arvotekoa -alahanke huipentui perjantaina 12.5. Pasilan virastokeskuksessa järjestettyyn Uusia näkökulmia kuntien kilpailukykyyn -seminaariin, jossa tarkasteltiin kuntien mahdollisuuksia ja velvollisuuksia työhyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämisen näkökulmista. Tilaisuudessa puhuivat mm. Uudenmaan liiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä sekä Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsen, kansanedustaja Heli Järvinen.

 

”Ensimmäistä kertaa elämässäni minusta tuntuu nyt siltä, että tasa-arvo menee taaksepäin”, sanoi Heli Järvinen. Suomessa suurin asia, jolla voitaisiin tällä hetkellä parhaiten edistää tasa-arvoa olisi vanhempainvapaiden uudistus. Ruotsissa isät pitävät vanhempainvapaista noin 25 %, Suomessa noin 9 %.

Outi Mäkelä painotti puheessaan asenteiden ja arvojen merkitystä. Erityisesti päättäjien arvoilla on väliä, kun päätetään yhteiskunnasta. Välillä tasa-arvon edistäminen vaatii myös rohkeaa uudistamista. Suomessa tulee luoda joustava ja innovaativinen malli Uran ja perheen yhdistämisen mahdollistamiseksi kaikille.  

Tilaisuudessa kuultiin myös konkreettisia esimerkkejä tasa-arvoteoista. Espoon kaupungin kehittämispäällikkö Kaarina Salonen kertoi Espoon uudesta tasa-arvopalkinnosta, jonka avulla halutaan kehittää kaupungin organisaation toimintaa entistä tasa-arvoisemmaksi. Kuntaliiton erityisasiantuntija Sinikka Mikola kertoi Eurooppalaisesta tasa-arvon peruskirjasta, jonka pohjalta Kuntaliitto on teettänyt uuden, käytännönläheisen Tasa-arvo ajan tasalle -oppaan. Opas tarjoaa kunnille kätevän työkalun tasa-arvon edistämiseen. WOM Oy:n toimitusjohtaja Sinikka Mustakallio neuvoi puolestaan kuntia niihin tasa-arvotyön perusasioihin, joihin kuntien on ryhdyttävä. Ensimmäinen noista asioista on tasa-arvolain noudattaminen.

Kuntavaikuttajien paneelissa eri Uudenmaan kuntia ja eri puolueita edustaneet poliitikot kuvasivat omien kuntiensa tasa-arvotilannetta ja tehtyjä toimia. Erityisesti varhaiskasvatuksen merkitys, työelämä ja urat, palkkaus, sukupuolistereotypioiden murtaminen, koulutus, seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä naisiin kohdistuva väkivalta herättivät päättäjissä keskustelua ja näkemyksiä. 

Vantaan Carita Orlandolla (kok) ja Tiina Tuomelalla (kd) oli kunnia olla paneelin ainoita edustajia, joiden kotikunta on allekirjoittanut Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan. Suomessa vain 16 kuntaa ja kaksi maakuntaliittoa on toistaiseksi allekirjoittanut peruskirjan. Orlando kertoi, kuinka Vantaalla oli perattu naisten ja miesten välisen palkkaeron syitä. Suurin syy on perhevastuiden epätasaisessa jakautumisessa. Tuomela muistutti, että segragaation purku alkaa jo varhaiskasvatuksesta – pelkät tasa-arvosuunnitelmat eivät riitä.

Anna Abrahamsson (Sipoo, rkp) totesi, että osaavan opetus- ja kasvatushenkilöstön lisäksi oppimateriaalien pitää olla ajan tasalla. Koulujen turvallisuus on välttämättömyys: vaikkemme haluaisi asiaa myöntää, moni nuori kärsii sukupuolittuneesta tai seksuaalisesta häirinnästä. Myös Saara Lång (Loviisa, ps) näki nimenomaan koulut paikkana edistää tasa-arvoa ja tiedostamista. 

Lohjalainen Birgit Aittakumpu (vas) korosti subjektiivisen päivähoito-oikeuden tärkeyttä: kyse on paitsi kuntien kilpailukykytekijästä myös naisten taistelemasta oikeudesta. Koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa on tärkeää huomioida myös erityisryhmien tarpeet. 

Kätilö Millariikka Rytkönen (Porvoo, sdp) sanoi seksuaali- ja lisääntymisterveyskasvatuksen olevan vanhanaikaisella pelottelulinjalla ja vaati maksutonta ehkäisyä kaikille. 

Sanna Tuhkunen (vihr) kuvasi kuntaa mahdollistajana, ei rajoittajana ja kertoi, että Tuusulassa etätyö on mahdollista kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille. Silja Silvasti (Vihti, kesk) muistutti, että myös infrastruktuurin on oltava kunnossa: jotta esimerkiksi etätöitä voidaan tehdä, täytyy yhteyksien olla toimivat kaikkialla.

Paneelin yksimielinen lopputulos oli se, että tasa-arvon ja työhyvinvoinnin edistäminen parantaa kunnan palveluja.

Tilaisuuden järjesti 100 tasa-arvotekoa -hanke yhteistyössä Uudenmaan liiton ja Työelämä2020-verkoston kanssa. Kiitos yhteistyökumppaneille sekä kaikille tilaisuuden loistaville puhujille ja panelisteille!

Hankkeessa kunnille koottu tasa-arvotietopaketti sekä muuta materiaalia löytyy hankkeen omalta sivulta.

Kuvat: Tuula Palaste / Uusimaa-viikko. Katso lisää kuvia täältä!

   

Jaa somessa: