Hyppää sisältöön

Kohti tasa-arvoa säveltämisen ammattikentällä

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeessa tasa-arvotekona mukana ollut Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke on toiminut ensimmäisen vuoden. Hankkeessa on pureuduttu säveltämisen alan tasa-arvokysymyksiin.

Huhtikuussa 2019 käynnistyneen hankkeen tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti taidemusiikin säveltämisen alan roolijakoihin, asenteisiin ja mielikuviin sekä löytää pedagogisia lähestymistapoja, jotka voivat edistää moninaisuutta ja tasa-arvoa säveltämisen opetuksessa ja oppilaitoksissa.

Hankkeessa on toteutettu koulutusohjelma ja opetuksen rinnalla on tehty myös tutkimusta sekä julkaistu kirjoituksia ja videoita sävellyspedagogiikkaan sekä säveltämiseen ja sen historiaan liittyen. Esimerkiksi työryhmän keskeisiä ajatuksia säveltämisen opetuksen käytänteistä ja taidemusiikin alan eriarvoistavista rakenteista valotetaan kirjoituksessa Miten tasa-arvoa voi edistää taidemusiikissa?

Hanketta toteuttavan työryhmän mukaan ”menneen vuoden aikana taidemusiikin alan tasa-arvoasioissa on nähty Suomessa monia rohkaisevia avauksia myös hankkeen ulkopuolella. Tasa-arvo ei kuitenkaan toteudu itsestään, sen eteen on tehtävä aktiivisesti töitä”.

Säveltäminen näyttäytyy musiikin ammattikentällä poikkeuksellisen miesvaltaisena alana. Esimerkiksi Suomen Säveltäjät ry:n jäsenistä naisia on vain noin 10 prosenttia. Sukupuolten välinen epätasapaino on nähtävissä myös säveltämisen ylimmässä koulutuksessa. Kuten muillakin aloilla, nuorten toiveammatit eriytyvät sukupuolen mukaan myös säveltaiteen alalla.

Hankkeen omilta verkkosivuilta sekä YouTube-kanavalta löytyy tarkempaa tietoa hankkeesta, sen taustasta ja tavoitteista. Verkkosivuille on koottu myös työryhmän muualla julkaisemia kirjoituksia säveltämisen pedagogiikkaan, säveltämiseen ja sen historiaan liittyen.

Hankkeen kahdeksan opiskelijaa ovat vuoden aikana valmistelleet teoksiaan, jotka on määrä esittää marraskuun 28. päivä Musiikkitalossa järjestettävässä sävellyskonsertissa. Seuraa hankkeen sivuja ja tule mukaan.

Yhdenvertaisesti säveltäen toteutetaan säveltämisen ja säveltämisen pedagogiikan alan asiantuntijoista koostuvan työryhmän sekä laajan verkoston yhteistyönä. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen Säveltäjät ry, Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma sekä Music Finland ry. Lisäksi hanke on osa Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus Center for Educational Research and Academic Development in the Arts CERADA:ssa tehtävää tutkimusta. Hanketta rahoittavat Wegeliuksen muistosäätiö, Musiikin edistämissäätiö (MES) sekä Suomen Säveltäjät ry.

Kuva: Markku Klami

Jaa somessa: