Hyppää sisältöön

Kokemusasiantuntijat ja virkahenkilöt kohtasivat ratkaisuriihessä

WeAll-tutkimushanke järjesti lokakuun alussa learning café -tilaisuuden, jonka tarkoitus oli etsiä ratkaisuja korkeasti koulutettujen ulkomaalaistaustaisten naisten työllistymiseen. Ratkaisuriihi toi yhteen sekä kokemusasiantuntijat, kansalaisjärjestöt että virkahenkilöt.

Kipinä etsiä ratkaisuja asiaan nousi ongelmista, joita hankkeen aikana on havaittu: korkeasti koulutettujen ulkomaalaistaustaisten naisten tutkintoja ei aina tunnusteta tai tunnisteta TE-toimistossa, ja heitä ohjataan pääsääntöisesti sellaisiin koulutuksiin ja työpaikkoihin, joihin heillä ei ole kiinnostusta. Korkeasti koulutetuille naisille ehdotetaan tyypillisesti esimerkiksi lähihoitajakoulutusta.

WeAll-hankkeen konsortiojohtaja Marjut Jyrkinen huomauttaa, että näin hukkaamme yhteiskunnassa suuren määrän jo koulutettujen ihmisten kokemusta ja osaamista. Hankkeen järjestämä learning café on esimerkki tavasta, jolla sekä yksilöille että koko yhteiskunnalle haitallisia toimintamalleja voidaan pyrkiä muuttamaan.

Keskustelu kävi tilaisuudessa vilkkaana, ja kokemusasiantuntijat saivat kertoa myös ministeriön korkeille virkahenkilöille kohtaamistaan ongelmista.

”Tämä oli varmasti ensikertaista puolin ja toisin. Ihmisten mukaan ottaminen tapahtuu keskustelemalla ja osallistamalla ihmisiä, ei niin, että me valkoiset keskiluokkaiset puhumme asioista keskenämme”, Jyrkinen muistuttaa.

Learning café -tyyppinen keskustelutilaisuus loi Jyrkisen mukaan osallistujille hyvää mieltä sekä lisäsi uskoa ihmisiin ja yhteisöllisyyteen. Hänen mukaansa näyttää siltä, että näin järjestetyssä toiminnassa saadaan aikaan muutoksia.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä WeAll-hanke, Monika-Naiset Liitto ry, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Opetushallitus ja Helsingin yliopiston urapalvelut. Idea tilaisuudesta tuli WeAll-tutkija Tytti Steeliltä, joka oli päävastuussa seminaarin toteutumisesta.

WeAll-hankkeessa mietitään parhaillaan keskustelun jatkamista kokoamalla yhteen ratkaisuriihen ideat ja  kokemukset raportiksi sekä kirjoittamalla aiheesta blogitekstejä. Tämän jälkeen kapulan toivotaan siirtyvän ministeriölle, muille viranomaistahoille ja kansalaisjärjestöille.

WeAll on tutkimushanke, joka tavoittelee työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tutkimuksen kautta. Hankkeen ratkaisuriihi on jatkoa sen tasa-arvoteolle, jossa järjestettiin työllisyyttä edistävä pilottikokeilu yli 50-vuotiaille työnhakijoille Kotkassa.

Jaa somessa: