Hyppää sisältöön

Liikuntaseurojen tuki jakautuu sukupuolittain tasaisesti Helsingissä

Helsingin kaupungin liikuntaseuroille myöntämä tuki jakautuu sukupuolittain varsin tasaisesti. Asia käy ilmi kaupungin liikuntatoimen tuoreesta selvityksestä, jossa tarkasteltiin, miten liikunnan avustukset sekä liikuntatiloihin ja -paikkoihin myönnetyt subventoidut tilavuorot tukevat eri sukupuolten seuraharrastamista. Selvitys on myös Helsingin kaupungin tasa-arvoteko.

Sukupuolittuneita eroja nousi jonkin verran esiin, kun tarkasteltiin kokonaisuuden sijaan yksittäisiä seuratukijärjestelmän tai seurakentän osia. Esimerkiksi toiminta- ja tilankäyttöavustuksista absoluuttisesti suurempi osa kohdentuu poikien kuin tyttöjen harrastamisen tukemiseen, sillä avustettujen seurojen harrastajissa on enemmän poikia kuin tyttöjä.

Liikuntapalveluiden subventoimat vakiovuorot jakaantuvat selvityksen mukaan sukupuolittain absoluuttisesti lähes tasan. Harrastajien iällä ei ollut asiaan vaikutusta. Tämä tarkoittaa, että harrastajamääriin suhteutettuna tytöille kohdistuu enemmän subventoituja vuoroja kuin pojille.

Tarkastelussa oli noin 350 helsinkiläistä seuraa, joissa liikkuu säännöllisesti noin 100 000 harrastajaa. Nais- ja miesharrastajien osuudet jakaantuvat harrastajajoukossa tasaisesti, mutta poikia on noin 8500 enemmän kuin tyttöjä.

Arvioinnissa ei ollut mahdollista tarkastella, mistä ero junioriharrastajien määrässä johtuu. Arvioinnissa suositellaankin, että helsinkiläisten seuraharrastajien sukupuolijakaumien kehittymistä seurataan ja etsitään ratkaisuja siihen, miten erityisesti entistä useammat tytöt saataisiin mukaan liikuntaseuraharrastamiseen.

Selvityksessä suositellaan myös, että liikunnan palvelukokonaisuuden palveluille ja toiminnoille toteutettaisiin tulevaisuudessa sukupuolivaikutusten kokonaisarviointi. Muut toimenpidesuositukset koskivat muun muassa koulujen liikuntasalien käyttömaksuja, tilavarausjärjestelmää, seuratukijärjestelmän tiedonkeruumenetelmiä ja liikuntatilojen ja paikkojen suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämistä.

Voit tutustua selvitykseen ja sen pohjalta laadittuihin suosituksiin tarkemmin täällä.

Jaa somessa: