Hyppää sisältöön

Maahanmuuttaneiden naisten parempi työllistyminen edellyttää rakenteellisia toimia

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke ja Monika-Naiset liitto järjestivät yhteistyössä etätyöpajan Maahanmuuttaneet naiset ja suomalainen työelämä tiistaina 27.10.2020.

Palvelualojen ammattiliiton sosiaalipoliittinen asiantuntija ja Monika-Naiset liiton hallituksen jäsen Egëzona Kllokoqi-Bublaku kertoi maahan muuttaneiden naisten kokemuksista ja heidän kohtaamistaan haasteista työelämässä.

Työelämä on jakautunut voimakkaasti sukupuolen mukaan, eikä sosiaaliturvajärjestelmä vastaa työelämän tai perheiden tarpeita. Maahan muuttaneet naiset kohtaavat rasistisia ja syrjiviä asenteita sekä ennakkoluuloja työmarkkinoilla.

Kllokoqi-Bublaku nosti esiin yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen afrikkalaistaustaisten kokemasta rasismista ja syrjinnästä työelämässä, sekä Ahmad Akhlaqin tutkimuksen työnantajien asenteista työnhaussa.

Alustuksen päätteeksi työpajassa jakauduttiin pienryhmiin. Pienryhmissä keskusteltiin rekrytoinnista ja alan vaihdosta, työmarkkinoilla kohdattavista ennakkoluuloista, perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä työmarkkinoiden muutoksista. Keskustelu oli innostavaa ja ratkaisukeskeistä – etenkin tarve vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin ja asenteisiin nostettiin tärkeäksi teemaksi yksilökeskeisten ratkaisujen ohella.

Työmarkkinoiden muuttaminen tasa-arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi vaatii rohkeita ja konkreettisia tekoja. Jatkamme yhteistyötä maahan muuttaneiden naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi esimerkiksi kuntavaalien 2021 yhteydessä.

Jaa somessa: