Hyppää sisältöön

Maahanmuuttovirasto edistää naisten ja tyttöjen asiointia

Suomessa naisilla ja tytöillä on oikeus ja velvollisuuskin hoitaa itse omat asiansa viranomaisten kanssa. Tämä ei ole aina itsestäänselvää, vaan vaatii huomiointia.

Maahanmuuttovirastossa asioidaan oleskelulupahakemusten vireille laittoon liittyvissä asioissa. Tasa-arvotekonaan Maahanmuuttovirasto haluaa kannustaa naisia ja tyttöjä hoitamaan omaan hakemukseensa liittyvät asiat itse. Virasto on intranetissään nostanut aiheen esille ja tehnyt kyselyn siitä, miten naisten ja tyttöjen asiointi näkyy asiakaskontakteissa. Henkilöstöltä tulleet käytännön vinkit tyttöjen ja naisten kannustamiseen jaettiin koko henkilöstölle työn tueksi. Loppuvuodesta Maahanmuuttovirasto tekee asiasta sisäisen kyselyn selvittääkseen miten asia on ollut esillä sekä henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa että puhelinneuvonnassa.

”Oleskelulupiin, kansalaisuuteen ja turvapaikkaan liittyvät asiat ovat herkkiä ja usein hakijan elämän tärkeimpiä päätöksiä. Tiedostamme tämän hyvin virastossa ja hoidamme työmme vastuullisesti ja luotettavasti. Osa tämän tehtävän toteutumista on sen varmistaminen, että luvan hakija tulee henkilökohtaisesti kuulluksi. Erityisesti naisten ja tyttöjen osalta tämän toteutuminen vaatii asian tietoista huomiointia. Tämä parantaa tasa-arvoa, mutta nopeuttaa myös hakemusten käsittelyä”, Maahanmuuttoviraston kehitysjohtaja Tutta Tuomainen sanoo.

On tärkeää, että asioinnissa nainen tai tyttö saa vastata itseään koskeviin kysymyksiin, eikä hänen puolestaan puhu joku muu. Myös puhelimessa naisia ja tyttöjä pyydetään puhumaan itse, kun on kyse heidän omasta asiastaan. Usein asia voi koskea koko perhettä. 

 ”Asia on ollut tiedossa toki aiemminkin, mutta haluamme nyt kiinnittää entistäkin paremmin huomiota naisten ja tyttöjen itsenäisen asioinnin toteutumiseen. Joskus kielitaito tai tulkin puute voivat vaikeuttaa asian selvittämistä, mutta naiset ja tytöt halutaan osallistaa niin paljon kuin mahdollista oman asiansa selvittämiseen, vaikka vain osittainkin”, Maahanmuuttoviraston asiakkuuden vastuualueen kehitysjohtaja Tutta Tuomainen kuvaa.

Loppuvuodesta virasto kampanjoi asikkaille aiheesta.

Lue lisää Teot-sivultamme!

Jaa somessa: