Hyppää sisältöön

Maria Akatemia ry:n tasa-arvotekona tyttöjen ja nuorten naisten väkivaltaa ehkäisevä Keijun Varjo -kehittämishanke

Maria Akatemian tasa-arvoteko on Keijun varjo -kehittämishanke, joka ennaltaehkäisee tyttöjen ja nuorten naisten väkivaltaa, vahvistaa tunteiden tunnistamisen taitoja ja tukee kehittymistä aikuisuuteen. Hankkeessa tunnistetaan eri väkivallan muotoja ja tarjotaan niihin apua. Hanketyötä tehdään tyttöerityisestä lähtökohdasta käsin, sukupuolisensitiivisellä otteella. Hankkeessa saadaan lisää kokemusta ja tietoa tyttöjen väkivaltaan liittyvistä erityiskysymyksistä.

Keijun varjo -hankkeessa toteutetaan yksilö- ja vertaisryhmätoimintaa alueellisesti sekä koulutus- ja vaikutustyötä valtakunnallisesti. Se kohdistuu 15-28-vuotiaisiin tyttöihin ja nuoriin naisiin, sekä heidän parissaan työskenteleviin ammattilaisiin ja asiantuntijoihin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Tampereen Tyttöjen Talojen® sekä Kalliolan Nuoret ry:n e-Talon kanssa.

Tyttöjen ja nuorten naisten tekemä väkivalta on tabu. Väkivaltainen tyttö rikkoo sukupuoleen liittyviä odotuksia, koska perinteiseen tyttökuvaan ei liitetä avoimen väkivaltaista ja aggressiivista käyttäytymistä. Poliisin tilastojen mukaan tyttöjen vakava väkivaltainen käyttäytyminen Suomessa on kuitenkin lisääntynyt. Väkivalta ei lopu, ellei tekijöitä ja kokijoita auteta. Keijun varjo -hanke tukee tyttöjen matkaa aikuisuuteen ja katkaisee sukupolviketjuissa kulkevaa väkivaltaista tunneperimää vaikuttaen kauas tulevaisuuteen.

Sukupuolisensitiivisellä otteella tehdyssä ennaltaehkäisevässä väkivaltatyössä tunnistetaan ja ymmärretään tyttöjen erilaiset kasvun ja kehityksen erityiskysymykset ja korostetaan sitä, että tyttöjen kasvun kipukohdat ovat pitkälti sukupuolisidonnaisia. Tyttöjen ja nuorten naisten vuorovaikutustaitoihin ja tunteiden ilmaisuun pyritään pääsemään riittävän varhaisessa vaiheessa kiinni, jotta sukupolvelta toiselle siirtyvä väkivalta katkeaa, ennen kuin nainen mahdollisesti tulee äidiksi.

Maria Akatemia ry on valtakunnallinen ja yleishyödyllinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia ja sisäistä kasvua. Yhdistyksen ydinosaamisalueita ovat yhteisöosaaminen, ehkäisevä väkivaltatyö sekä sukupuoli- ja sukupolvitietoisuus. Maria Akatemia on auttanut yli tuhatta naista väkivallan kysymyksissä Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Lue lisää Teot-sivuiltamme!

Lisätietoja: www.keijunvarjo.fi

 

Kuvituskuvassa punahiuksinen nuori nojaa seinään kädet kasvojensa peittona.

Jaa somessa: