Hyppää sisältöön

Median rooli tasa-arvon edistämisessä puhututti Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin kokouksessa

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen korkea-arvoinen foorumi kokousti ensimmäisen kerran 3.10.2018 Helsingissä Yleisradion kutsumana. Kokouksessa keskusteltiin erityisesti median merkityksestä tasa-arvon edistämisessä. Tapetilla oli myös kysymys siitä, miten tasa-arvon takapakki saataisiin pysäytettyä.

Kokouspuitteet tarjonneen Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila kertoi Ylen henkilöstöpoliittisesta tasa-arvotilanteesta. Ylessä sukupuolten välinen tasa-arvo on palkoissa mitattuna varsin mallikas: naisen euro on 97 senttiä. Myös johtoportaan tasa-arvotilanne on esimerkillinen, sillä ylimmässä johdossa naisia ja miehiä on käytännössä yhtä paljon. Kaikkiaan esihenkilötehtävissä työskentelivistä henkilöistä on naisia reilu enemmistö.

Ylen tasa-arvoteko oli urheilu-uutisoinnin tasa-arvotilanteen kartoitus ja tilanteen kehittäminen tulosten pohjalta. Yle Urheilun päällikkö Panu Pokkinen totesi, että vaikka tasa-arvon kehitys on usein hidasta, tietoinen työ tuottaa tulosta: esimerkiksi Ylen Urheiluruudussa naisten urheilun osuus on kasvanut muutaman vuoden aikana kymmeniä prosenttiyksikköjä. Merja Ylä-Anttila puolestaan totesi, että kun naisten urheilu saa entistä enemmän näkyvyyttä, myös sen arvostus kasvaa. Näin syntyy positiivinen kierre.

Ylessä tasa-arvon toteutumista mitataan paitsi urheilu- myös ajankohtaistoimituksessa. Reaaliaikaiset mittarit kertovat, missä suhteessa naiset ja miehet ovat uutisissa esillä. Kun lukemat ovat tiedossa, niitä voidaan pyrkiä tietoisesti tasapainottamaan.

Mediassa, kuten muuallakin yhteiskunnassa, huomiota täytyy kiinnittää sisältöjen lisäksi myös henkilöstön tasa-arvoon. Ylen strategia-, viestintä- ja henkilöstöjohtaja Gunilla Ohls kertoi, että esimerkiksi eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden urheilutoimitusten päälliköistä tällä hetkellä vain kaksi on naisia.

Tasa-arvo nostettava hallitusohjelman keskiöön

Tasa-arvon takapakki niin Suomessa kuin maailmalla nousi esille monessa puheenvuorossa. Foorumin puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen muistutti, että myöskään kaikkia maailman maita koskevat YK:n Agenda 2030 -tavoitteet eivät voi toteutua, mikäli naisten oikeudet eivät toteudu täysimääräisesti kaikkialla.

Keskustelussa vallitsi yksimielisyys siitä, että jotta tasa-arvon takapakki saataisiin pysäytettyä, tasa-arvoa täytyy nostaa aktiivisesti esille eri yhteyksissä. Lähitulevaisuudessa tämä koskee erityisesti tulevia eduskunta- ja europarlamenttivaaleja.

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet vaati, että Suomen ei pidä tyytyä tähän mennessä saavutettuun tasa-arvon tasoon. Biaudet’n mukaan Suomessa tasa-arvotilanteen vertailukohtana tulee pitää muita samankaltaisessa tilanteessa olevia maita, esimerkiksi Pohjoismaita. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Sari Raassina puolestaan katsoi, että tasa-arvo täytyy nostaa seuraavan hallitusohjelman keskiöön läpileikkaavana teemana. Mitä voimakkaammin tasa-arvo näkyy hallitusohjelmassa, sitä varmemmin se siirtyy kaikille tasoille valtionhallinnossa.

Tilaisuudessa kokousvieraat kertoivat myös edustamiensa tahojen tasa-arvotekojen edistymisestä. OKM:n kansliapäällikkö Anita Lehikoinen muistutti, että liikunnan ja urheilun tasa-arvotekoja kerätään edelleen. Parhaat liikunnan ja urheilun tasa-arvoteot palkitaan loppuvuodesta Piikkarit-palkinnolla.

Myös Helsingin kaupungin tasa-arvoteko liittyy liikuntaan. Kaupunki selvittää parhaillaan liikunta- ja urheiluseurojen tukien sukupuolivaikutuksia. Apulaispormestari Nasima Razmyar kertoi, että jatkossa mietitään muun muassa sitä, miten uusia urheilu- ja liikuntatiloja rakennetaan niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioiduksi.

Sisäministeriön tasa-arvoteko oli selvitys turvallisuuden tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Selvityksen mukaan turvallisuuden eriarvoisuudesta kertovat esimerkiksi naisten kohtaama lähisuhdeväkivalta sekä etnisten vähemmistöjen kohtaama väkivalta, syrjintä ja vihapuhe. Strategiapäällikkö Ari Evwaraye totesi, että tulevaisuudessa tavoite on, että ihmisten turvallisuudentunne on korkea, eikä eri väestöryhmien kokemassa turvallisuudessa ole merkittäviä eroja. Jotta tavoite saavutettaisiin, tarvitaan ylivaalikautista poliittista tukea.

OKM:n Anita Lehikoinen nosti esiin myös sen, miten media voi vaikuttaa välillisesti myös koulutus- ja ammattialojen segregaatioon. Mediat voivat omilla valinnoillaan yhtäältä ruokkia stereotyyppisiä käsityksiä eri sukupuolille sopivista tehtävistä, mutta toisaalta myös purkaa samoja stereotypioita.

Muun muassa tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara toi esille, että median tekemillä sisältövalinnoilla on merkittävä rooli myös pienten lasten näkökulmasta. Erityisesti hän korosti sitä, mikä merkitys median välittämällä mieskuvalla on kasvaville lapsille.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen foorumin jäsenet koostuvat eri alojen merkittävistä yhteiskunnallisista vaikuttajista. Jäsenet seuraavat hankkeen työtä ja omalla sitoutumisellaan ja asiantuntemuksellaan edistävät hanketta ja siten sukupuolten tasa-arvoa Suomessa.

Katso lisää kuvia täältä.

Kuva: Paula Ojansuu

Jaa somessa: