Hyppää sisältöön

Miina Sillanpään Säätiön tasa-arvotekona Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hanke

Miina Sillanpään Säätiö lähtee mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hankkeella, jonka tarkoituksena on pienituloisuutta ja yksinäisyyttä kokevien ikääntyvien naisten hyvinvoinnin vahvistaminen. Neuvokkaat naiset -hankkeessa käynnistetään ryhmiä ympäri Suomea syrjäytymisvaarassa oleville naisille. Toiminta perustuu yhdessäolon ja vertaisuuden kautta välittyvään sosiaaliseen tukeen, naisten oman osaamisen ja elämäntaitojen arvostamiseen sekä kestävään kehitykseen.

Hanke jatkaa naisten aseman parantamista Miina Sillanpään jalanjäljissä. Miina Sillanpää oli uranuurtaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, jolle erityisesti heikossa asemassa olevien tilanteen parantaminen oli tärkeää. Miina Sillanpään Säätiö kehittää hankkeella toimintaa, joka edistää työelämän ulkopuolella olevien pienituloisten naisten hyvinvointia ja vahvistaa yhteisöllistä osallistumista.

Nykyisin Suomessa käydään vilkasta keskustelua väestön ikääntymisen ohella ikäihmisten taloudelliseen toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä. Pienituloisuus vaikuttaa taloudellisen toimeentulon ohella myös naisten terveyteen ja koettuun elämänlaatuun. Lisäksi yksinäisyyden ja sosiaalisten suhteiden puutteen on todettu heikentävän ikääntyneiden naisten toimintakykyä.

Tasa-arvoa hankkeessa lisätään tarjoamalla osallistumisen mahdollisuuksia niille, joilla ei välttämättä ole varaa osallistua tai jotka yksinäisyyden kokemusten vuoksi eivät ole aiemmin tunteneet kuuluvansa yhteisöön. Pienituloisuus ja yksinäisyys määritellään hankkeessa kokemuksen kautta. Ryhmissä voidaan esimerkiksi käydä maksuttomissa tapahtumissa, tehdä retkiä lähialueen luontoon, valmistaa kierrätyshengessä vanhasta uutta ja jakaa säästövinkkejä.

Neuvokkaiden naisten ryhmissä olennaisinta on kokemusten ja arjessa selviytymistä tukevien keinojen jakaminen. Naisia rohkaistaan ja tuetaan arvostamaan sekä jakamaan omaa osaamistaan. Tavoitteena on vahvistaa kokemuksia myönteisestä selviytymisestä. Hankkeen tuotoksena syntyy kestävien konstien kokoelma, josta jokainen voi löytää eväitä elämäänsä. Hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja se on osa Vanhustyön keskusliiton koordinoimaa Eloisa ikä -ohjelmaa.

Lisätietoja: https://www.miinasillanpaa.fi/hankkeet/hyvinvointi/neuvokkaiden-naisten-kestavat-konstit/

Kuvituskuvassa kaksi vanhempaa rouvaa pärekorit kädessä, joista toinen sanoo: "jaetaanko koppakonstit".
Jaa somessa: