Hyppää sisältöön

Monikulttuurinen Hyvinvointia naisille -ryhmä

Maahanmuuttajanaisille voi olla erityisen vaikeaa hakea ja saada tukea mielenterveysongelmiinsa kielitaidon puutteen, tietämättömyyden tai kulttuurierojen takia. Mielenterveyden keskusliitto järjestää yhdessä oululaisen Monikulttuurikeskus Villa Victorin kanssa osana 100 tasa-arvotekoa -hanketta ryhmätoimintaa maahanmuuttajanaisille, joilla on mielenterveyden ongelmia. Ryhmässä keskitytään maahanmuuttajanaisten hyvinvointia tukeviin tekijöihin ja tarjotaan mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja voimaannuttavan vertaisuuden kokemiseen.

Ryhmän päätavoitteena on osallistujien oman elämän asiantuntijuuden vahvistaminen. Ryhmässä opitaan keinoja omien tarpeiden ja voimavarojen hahmottamiseen, vahvistetaan rohkeutta kohdata ja toimia uusissa tilanteissa sekä ohjataan palveluihin.

– Tärkeä osa ryhmän toimintaa on yhdessä tekeminen ja uusien kokemuksien saaminen. Kuntoutuminen mielenterveyden ongelmista ja hyvinvoinnin vahvistuminen tapahtuu puhumisen lisäksi uusia vahvistavia kokemuksia saaden. Ryhmässä voidaan tehdä kurssilaisten tavoitteiden mukaan esimerkiksi vierailukäyntejä, liikkua yhdessä ja kokeilla uusia tapoja toimia arkielämässä, kertoo ryhmän vetäjänä toimiva kuntoutussuunnittelija Sanna Hyry.

Ryhmä toteutetaan Oulussa paikallisesti lähellä osallistujien arkea ja sisällöt kehitetään yhdessä paikallisen, maahanmuuttoon perehtyneen yhteistyötahon Villa Victorin kanssa. Ryhmään voivat hakeutua myös kantasuomalaiset naiset.

Ryhmän kokoontumisten sisältö räätälöidään osallistujien toiveiden ja odotusten mukaan. Mahdollisia sisältöjä voivat olla esimerkiksi maahanmuuton vaikutus mielenterveyteen ja naisten arkielämä Suomessa.

– Kaikilla naisilla on samanlaisia huolia ja tarpeita. Tässä monikulttuurisessa ryhmässä kaikki naiset ovat keskenään tasa-arvoisia, taustoista riippumatta. Asioiden jakaminen toisten kanssa ja yhteen hiileen puhaltaminen tuovat voimavaroja arkeen, sanoo ryhmän vetäjänä toimiva kuntoutussuunnittelija Tarja Tikkanen Mielenterveyden keskusliitosta.

Lue lisää Teot-sivulta!

Jaa somessa: