Hyppää sisältöön

Musiikkialan tasa-arvoteko: yli sata toimijaa on sitoutunut tasa-arvon edistämiseen

Suomalainen musiikkiala on Music Finlandin koordinoimana koonnut omat tasa-arvoteesinsä. Jo yli sata yritystä, yhdistystä, oppilaitosta, festivaalia ja muuta alan toimijaa on allekirjoittanut teesit ja sitoutunut aktiivisesti edistämään tasa-arvoa viestinnässään, rekrytoinnissaan, palkkauksessaan, hallinnossaan ja johdossaan.

Musiikkiala on tasa-arvotekonaan koonnut kuusi teesiä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi alallaan. Teesien allekirjoittaminen on avointa kaikille alan organisaatioille ja haasteeseen on tarttunut jo yli sata tahoa! Teesien myötä organisaatiot sitoutuvat mm. tasa-arvosuunnitelman tekemiseen vuoden 2018 loppuun mennessä, edistämään tasa-arvoa viestinnässään, takaamaan kaikille turvallisen työympäristön sekä kannustamaan lapsia ja nuoria toimimaan ennakkoasenteista ja sukupuolesta riippumatta.

Vuonna 2017 Music Finland tilasi selvityksen musiikkialan työ- ja luottamustehtävien sukupuolijakaumasta Suomessa. Selvitys osoitti, että musiikkialan yritysten ja yhdistysten hallitusten jäsenet sekä ylintä päätäntävaltaa käyttävät johtajat ovat pääosin miehiä.

Teesit saivat alkunta Musiikki & Media -tapahtuman yhteydessä Tampereella lokakuussa 2017. Musiikkialan ammattilaisista koostunut työryhmä työsti teesit lopulliseen muotoonsa. Music Finland koordinoi kampanjaa.

Lue teesit ja allekirjoittajat kampanjan nettisivuilta! Lisätietoa myös Teoston uutisessa.

Jaa somessa: