Hyppää sisältöön

#muutosvoimaa – tuloksia tasa-arvoisemmasta maailmasta

Suomalaiset kehitysjärjestöt tekevät laadukasta työtä ympäri maailmaa. Fingo on läpi kesän kerännyt yhteen tuoretta tietoa järjestöjen monipuolisen työn tuloksista kuten sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämisestä #muutosvoimaa-kampanjassaan.

Järjestöjen työ parantaa konkreettisesti kaikkein köyhimpien ihmisten elämää pienillä ja suurilla muutoksilla. Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo ry on 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Kesän aikana Fingo on koonnut yhteen esimerkkejä järjestöjen työn tuloksista #muutosvoimaa-kampanjassaan.

Naisjärjestöjen Keskusliitto liittyi Fingon jäseneksi keväällä 2020 ja #muutosvoimaa-kampanjassa on mukana myös monia jäsenjärjestöjämme kuten Marttaliitto ry, Plan Suomi International, UN Women Suomi ry ja FinnWID – Naiset kehitystyössä ry.

Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen on yksi tehokkaimmista keinoista poistaa köyhyyttä maailmasta ja löytää ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Suomalaisten kehitysjärjestöjen pitkäjänteisessä työssä tyttöjen ja naisten parissa on saavutettu huikeita tuloksia. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on kaiken kehitysyhteistyön ytimessä – peruste työlle ja samalla ratkaisu moniin ongelmiin.

Fingo myös muistuttaa, että monet epätasa-arvoa tuottavat kysymykset eivät ole vain kehittyvien yhteiskuntien ongelmia ja näin ollen myös ratkaisujen etsimiseen, kuten ilmastonmuutoksen ja ihmiskaupan torjuntaan tai siirtolaisuuteen liittyviin ongelmiin tarvitaan globaalia yhteistyötä.

Myös COVID-19-pandemian seurauksena tasa-arvotyön saralla on noussut esiin monia huolestuttavia merkkejä. Jo saavutetussa kehityksessä on otettu takapakkia ja erityisesti tyttöihin, naisiin ja vähemmistöihin kohdistuva häirintä ja väkivalta on lisääntynyt. Tilanne haastaa merkittävästi naisten aseman parantamiseksi eri puolilla maailmaa tehtävää työtä.

Tutustu lisää järjestöjen työn tuloksiin täällä.

Nostoja järjestöjen työn tuloksista:

  • Tyttöjen koulupudokkuus on vähentynyt merkittävästi. Yhä useampi saa yläkoulun päättötodistuksen.
  • Tuhannet naiset ovat saaneet yrittäjyyskoulutusta.
  • Tietoa silpomisperinteen vaaroista on jaettu kymmenille tuhansille ihmisille.
  • Tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista on jaettu kymmenille tuhansille nuorille.
  • Tyttöjen ja naisten itsetunto, rohkeus ja tietoisuus omista oikeuksistaan on noussut merkittävästi toimintakerhojen ja vertaistuen kautta.

Kuva: Paula Ojansuu

Jaa somessa: