Hyppää sisältöön

Naiset vaikuttajina kohti tasa-arvoisempaa urheilua

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -hankkeessa koulutetaan 60 naista eri puolilta Suomea liikunnan ja urheilun johtotehtäviin, kirjoittaa Olympiakomitean projektipäällikkö Nina Kaipio. Hankkeen tavoitteena on tasa-arvoistaa liikunta- ja urheilujärjestöjen luottamus- ja ammattijohdon sukupuolijakaumaa sekä purkaa tasa-arvon toteutumista hidastavia rakenteita. Urheilun johtamiskulttuurin muutokselle on edelleen tarvetta.

Suomen Olympiakomiteassa on parhaillaan käynnissä ESR-rahoitteinen tasa-arvohanke, Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä. Hankkeessa koulutetaan 60 naista eri puolilta Suomea liikunnan ja urheilun johtotehtäviin. Hankkeen tavoitteena on tasa-arvoistaa liikunta- ja urheilujärjestöjen luottamus- ja ammattijohdon sukupuolijakaumaa sekä purkaa tasa-arvon toteutumista hidastavia rakenteita. Koulutuksen tärkeinä teemoina ovat lisäksi oppiminen ja muuttuminen.

Urheilun johtamiskulttuurin muutokselle on edelleen tarvetta. Naiset ovat johtotehtävissä selvässä vähemmistössä. Selvityksistä, suunnitelmista ja pienistä edistysaskeleista on päästävä kohti laajempaa toimintakulttuurin ja asenteiden muutosta. On tunnistettava epäkohdat ja löydettävä niiden syyt. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen urheilu edellyttää jatkuvaa ja tietoista työtä.

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -hanke lisää ymmärrystä sukupuolten tasa-arvon huomioimisen hyödyistä päätöksenteossa sekä keinoista, joilla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voi edistää liikunnassa ja urheilussa. Johtamiskoulutuksella parannetaan naisten etenemis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, luodaan verkostoja ja etsitään konkreettisia keinoja. Jokainen osallistuja toteuttaa koulutuksen aikana tasa-arvoa edistävän toimenpiteen. Hankkeen tuloksista kootaan julkaisu, jota hyödynnetään liikunta- ja urheilujärjestöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä.

Hanke on parhaillaan puolivälissä. Kokemukset tähän mennessä ovat olleet myönteisiä. Koulutukseen osallistuvat naiset ovat saaneet työkaluja itsensä johtamiseen, vuorovaikutukseen, viestintään, muutosten läpiviemiseen, hyvään hallintoon sekä strategiseen suunnitteluun. Koulutuksen tuoma verkosto, lähipäivillä vierailleet roolimallit ja oma mentori ovat merkittävä osa koulutusvuotta. Tasa-arvoasioista puhuminen ja tasa-arvokysymysten ratkominen herättävät herkästi vastustusta. Kokemusten vaihdolle on suurta tarvetta. Vertaistuki, kannustus ja yhteisöllisyys kantavat vaikeiden asioiden ja tilanteiden yli.

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -hankkeessa järjestetään kaikille avoimia seminaareja, joissa mietitään käytännön tasolla, miten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voi edistää esimerkiksi oman urheiluseuran arjessa. Seuraava seminaari, Uudistuva urheilu – en mer välkomnande idrott, järjestetään Turussa 8.9.2020.

Lisätietoja: www.olympiakomitea.fi/naisetvaikuttajina

Teksti: Nina Kaipio, Olympiakomitea

Jaa somessa: