Hyppää sisältöön

Naisten edustus vammaisjärjestöissä toteutuu keskimäärin hyvin

Naiset ovat keskimäärin hyvin edustettuina valtakunnallisten vammaisjärjestöjen hallituksissa: naisten osuus hallitusten jäsenistä on tällä hetken noin puolet. Toisaalta on myös useita järjestöjä, joiden hallituksen puheenjohdossa naisia ei ole lainkaan. Tulokset käyvät ilmi vammaisten naisten valtakunnallisen yhdistyksen Rusetin tekemästä selvityksestä, jossa selvitettiin sukupuolten tasa-arvon toteutumista 35 vammaisjärjestön päätöksenteossa.

Sukupuolten tasa-arvon toteutumista selvitettiin tarkastelemalla naisjäsenten osuutta Vammaisjärjestöjen naisverkoston jäsenjärjestöjen ja valtakunnallisten vammaisjärjestöjen hallituksissa ja valtuustoissa tai vastaavissa päätöksentekoelimissä. Vammaisjärjestöjen lisäksi selvityksessä oli mukana Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta.

Selvitys oli Rusetin tasa-arvoteko osana Naisjärjestöjen keskusliiton ja tasa-arvoasian neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa 2016–2017 -hanketta.

Tarkastelussa oli kaikkiaan 11 järjestöä, jotka kuuluivat Vammaisjärjestöjen naisverkostoon. Näiden järjestöjen hallitusten puheenjohtajista naisia oli yhteensä viisi, eli 45 prosenttia. Samojen hallitusten varapuheenjohtajista naisia oli 23 prosenttia. Vammaisjärjestöjen naisverkoston jäsenjärjestöjen kaikista hallitusten jäsenistä, mukaan lukien hallitusten puheenjohtajisto, 51 prosenttia oli naisia.

Niissä järjestöissä, jotka eivät kuuluneet Rusettiin, oli naisia sekä hallitusten puheenjohtajista että varapuheenjohtajista tasan puolet: 26 naista ja 26 miestä. Kun tarkastelussa huomioitiin myös muut hallituksen jäsenet, naisten osuus oli 48 prosenttia.

Järjestöistä yhteensä kahdeksan eli reilu viidennes oli sellaisia, joiden hallituksen puheenjohtajistossa ei ollut yhtään naista. Lisäksi kaikkiaan yhdeksän järjestön hallituksessa naisten osuus oli alle 40 prosenttia.

Monessa järjestössä sukupuolten tasa-arvo päätöksenteossa on ottanut merkittäviä askeleita eteenpäin viime vuosina: esimerkiksi Invalidiliiton valtuuston puheenjohtajaksi valittiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa nainen. Liittohallituksen jäsenistöstä naisia on nyt 55 prosenttia, kun vuosina 2013–2017 naisten osuus oli 44 ja vielä vuosina 1995–1998 vain 28 prosenttia.

Rusetti korostaa, että nyt tehty selvitys on pintaraapaisu aiheesta. Sen mukaan jatkossa tarvitaan lisää esimerkiksi vammaisjärjestöjen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä tuottamia tutkimus- ja tilastotietoja.

Koko selvitys on luettavissa täällä.

Jaa somessa: