Hyppää sisältöön

Naistenkartano järjestää tyttöjen omia Bella-ryhmiä

Monet tutkimukset osoittavat, että sekä pojat että tytöt kokevat, että pojilla on enemmän tilaa ja enemmän valtaa kuin tytöillä. Naistenkartanon Bella-ryhmissä annetaan tilaa tyttöjen äänelle. Bella-ryhmien päämääränä on antaa tytöille työkaluja selvitä arjen haasteista ja vahvistaa tyttöjen itsearvostusta, jotta he pystyisivät esimerkiksi sanomaan päihteille ei. Bella-ryhmissä tytöt voivat harjoitella puolensa pitämisen taitoja ja päätöksen tekemistä turvallisessa ympäristössä. Ryhmiin ovat tervetulleita kaikki 14–17-vuotiaat tytöt. Bella-ryhmätoimintaa tarjotaan kouluissa, vapaa-ajan harrastuksissa, järjestö- ja seurakuntatoiminnassa sekä muualla, missä tyttöjä kohdataan heidän arkisissa ympäristöissään.

”Ryhmässä oli hyvä ryhmähenki ja oli kiva kun sai puhua asioista joista ei ehkä muualla kehtaisi tai uskaltaisi puhua, ja tyttöjen näkökulma tuli esille.” kertoo Bella-ryhmään osallistunut tyttö.

Ohjaajat kertoivat haastatteluissa, että osallistuttuaan ryhmään tytöissä näkyi muutos, jota kuvailtiin itsevarmuuden, rohkeuden ja sosiaalisten taitojen vahvistumisena. Haastatteluissa kerrottiin muun muassa tyttöjen esittäneen ryhmän loppuvaiheilla aiempaa rohkeammin omia mielipiteitään.

”Ryhmissä käsiteltiin mm. sellaisia aiheita kuten puolensa pitäminen, toisten kunnioittaminen, päihteet, vartalo, tyttönä oleminen. Tyttöjen ryhmät tarjoavat foorumin tulla kuulluksi ja päästä pohtimaan omassa elämässään ajankohtaisia teemoja. On tärkeää tukea nuorten tyttöjen itsetunnon ja omanarvon kehittymistä ja tarjota mahdollisuus yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjuntaan.” saanoo Bella-ohjaajana toiminut nainen.

Lue lisää Teot-sivultamme!

Jaa somessa: