Hyppää sisältöön

OKM edellyttää yleisavustuksen saajilta tasa-arvon edistämistä vuodesta 2020 alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut ministeriön työtä ohjaavat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden linjaukset vuosille 2020 – 2023. Uudet linjaukset vaikuttavat mm. ministeriön tulos- ja tavoiteohjaukseen, valtionavustustoimintaan, laki- ja säädösvalmisteluun, henkilöstökoulutukseen ja viestintään. Yleisavustusten myöntöperusteisiin lisättiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

OKM päivitti yleisavustusehtojaan ja -rajoituksiaan  siten, että ehtoihin otettiin seuraava kirjaus:

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. ”Avustuksen saajan tulee toiminnassaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä noudattaa tasa-arvolaissa (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986) ja yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) säädettyjä työnantajavelvoitteita.”

Ministeriössä aiotaan myös mm. tehdä aiempaa laajemmin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutustenarviointeja hallituksen esityksiä valmisteltaessa sekä kiinnittää erityistä huomiota viestinnän saatavuuteen ja saavutettavuuteen eri väestöryhmien kesken.

OKM:n kansliapäällikkö Anita Lehikoinen kertoi tulossa olevista muutoksista puhuessaan Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen tilaisuudessa keväällä.

Lue uutinen ja uudet linjaukset täältä.

Kuva: Mari Waegelin

Jaa somessa: