Hyppää sisältöön

Osallistu

Kuka tahansa voi haastaa oman yhteisönsä mukaan tekemään tasa-arvotekoja!

Tasa-arvoteolla tarkoitetaan jotakin konkreettista toimenpidettä, joka lisää sukupuolten tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kunkin tasa-arvoteon suunnittelu, toteutus ja rahoitus on teon tekijän vastuulla. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke tarjoaa ideointi- ja neuvontatukea. Teoista tiedotetaan hankkeen verkkosivulla ja sosiaalisen median kanavilla.

Käytännössä tasa-arvoteko voi olla esimerkiksi isyysvapaiden käytön tukemista, palkkojen avoimuuden edistämistä, maahanmuuttaneiden naisten erityistarpeiden huomioimista tai tasa-arvosuunnitelman luominen. Tasa-arvoteko voi olla tutkimus, selvitys, kampanja, koulutus, mentorointiohjelma, tapahtuma, taidetta, kiertueita, verkkopalveluita tai paljon muuta. Teko voi olla iso ja valtakunnallinen tai pieni ja paikallinen, kunhan lopputulos lisää sukupuolten tasa-arvoa.

Ohjeet tasa-arvoteon tekemiseksi 

 1. Tutustu tehtyihin tasa-arvotekoihin ja mieti, miten sinun yhteisösi (työpaikka, oppilaitos, kunta, ammattijärjestö, harrastusseura tai jokin muu virallinen tai epävirallinen organisaatio, johon kuulut) voisi edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista.  
 2. Sovi ideasta yhteisösi kanssa. Organisaatioita suositellaan osallistamaan jäsenistönsä teon suunnittelussa ja toteutuksessa: tällöin saadaan sitoutettua koko yhteisö tavoitteeseen ja parempia tuloksia.
 3. Pohdi, voiko teon toteuttaa yhteistyössä – mikä taho voisi olla yhteistyökumppaninne? 
 4. Jos tarvitset ideointiapua tai muita neuvoja, ole yhteydessä hanketiimiin.
 5. Ilmoita toteuttamanne tai pian toteutettava tasa-arvoteko alla olevalla lomakkeella. Olemme teihin yhteydessä!

Ilmoita uusi teko

  Teon tiedot

  Tekijän tiedot

  Haasta yhteistyökumppani / kilpailija / naapurin autovuokraamo mukaan!

  Jaa somessa: