Hyppää sisältöön

Oulun yliopisto lähtee mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo -selvityksellä

Oulun yliopiston tasa-arvotekona on monialaisen työryhmän selvityshanke, josta tehdään raportti Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo syksyyn 2017 mennessä. Hankkeessa selvitetään rekisteritietojen pohjalta sitä, miten lukion ainevalinnat vaikuttavat yliopistojen ja myös ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintaan. Erityisesti tarkastellaan ainevalintojen yhteyksiä koulutusalojen sukupuolijakautumiin, huomioiden myös vaikutukset työelämään. Myös valintojen taustoihin perehdytään mahdollisuuksien mukaan.

Selvitettävä tieto on arvokasta ainevalintoja tekevien lukiolaisten kannalta sekä ainevalintojen ohjauksen näkökulmasta, mutta myös yhteiskunnan päätöksentekijöille. Tässä yhteydessä on olennaista, että valinnoilla on myös tasa-arvoulottuvuus. Oulun yliopiston professorit Jouni Pursiainen (kemia, Oulun yliopiston LUMA-keskus), Jarmo Rusanen (maantiede) ja Hanni Muukkonen (kasvatuspsykologia) koostavat selvityshankkeen työryhmän, joka voi laajentua.

Suomen koulutusjärjestelmässä yläkoululaisten ja lukiolaisten valinnat vaikuttavat ratkaisevasti heidän mahdollisuuksiinsa päästä yliopistoon, ammattikorkeakouluihin ja myöhemmin työelämään. Oulun yliopistossa on käynnistynyt tutkimus lukiolaisten ainevalintojen merkityksestä yliopistojen opiskelijavalinnassa. Tutkimus laajenee koskemaan edustavasti Suomen yliopistoja ja mukaan saadaan tietoja myös ammattikorkeakouluista. 

Jo alustavat tutkimukset koskien Oulun yliopiston opiskelijoita ovat nostaneet esiin ainevalintojen tasa-arvoulottuvuuden. Reaaliaineista fysiikka on hyvin miesvaltainen, terveystieto, psykologia ja uskonto taas hyvin naisvaltaisia ylioppilaskirjoituksissa. Ainevalinnoilla on yhteys koulutusalojen sukupuolijakautumiin: esimerkiksi Oulussa teknillinen ala on hyvin miesvaltainen, samalla kun humanistinen ja kasvatustieteellinen ala ovat hyvin naisvaltaisia.

Yliopistojen koulutusalat ovat erilaisia työelämän näkökulmasta katsottuna. Miesvaltaisuus on suurimmillaan monille vientialoille johtavassa koulutuksessa, kun taas osa naisvaltaisimmista aloista kouluttaa lähinnä julkiselle sektorille. Muillakin tasa-arvon keskeisillä kysymyksillä, kuten työllistyminen ja urakehitys, näyttää olevan vähintäänkin mahdollinen yhteys lukion ainevalintoihin.

Lue lisää Teot-sivuiltamme!

Jaa somessa: