Hyppää sisältöön

Palkansaajajärjestöt yhteistyössä tasa-arvon puolesta!

Tasa-arvotekonaan keskusjärjestöt järjestävät vuoden 2017 aikana viidellä eri paikkakunnalla tilaisuudet, joissa esitellään hyviä ja toimivia käytäntöjä työpaikoilta ja nostetaan esiin tasa-arvon edistämisen monia positiivisia vaikutuksia.

Palkansaajakeskusjärjestöille SAK, Akava ja STTK naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen työelämässä on tärkeä tavoite. Esimerkkinä tästä työstä keskusjärjestöt tekivät vuonna 2016 yhteistyössä tasa-arvo-oppaan, jonka tarkoituksena on selventää työnantajan velvollisuutta edistää tasa-arvoa, antaa työkaluja tasa-arvon edistämiseen sekä lisätä tasa-arvosuunnittelua työpaikoilla ja siten edistää syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa työelämässä.

Palkansaajakeskusjärjestöt järjestävät keväällä tasa-arvokiertueen, jonka tavoitteena on tehdä tutuksi tasa-arvolakia.  Kiertueella pyritään tavoittamaan luottamusmiehiä, luottamusvaltuutettuja, työsuojeluvaltuutettuja, tasa-arvoryhmien jäseniä ja ammattiyhdistysten jäseniä.

”Haluamme vahvistaa eri henkilöstöryhmien ja niiden edustajien yhteistyötä jokapäiväisessä tasa-arvotyössä”, perustelee Akavan johtava asiantuntija Lotta Savinko.

”Työn sisältöjen, toimenkuvien ja palkkauksen tasa-arvo syntyy yhteistyöllä”, uskoo SAK:n erikoistutkija Tapio Bergholm.

”Tasa-arvo ja palkkatasa-arvo ovat oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan työelämän perusta ja niiden edistäminen on tärkeä osa työelämän uudistamista ja työelämän laadun kehittämistä” toteaa STTK:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija, lakimies Anja Lahermaa.

Lue lisää Teot-sivulla!

Lisätietoja kiertueesta löydät täältä.

Jaa somessa: