Hyppää sisältöön

Poikien Talon Olohuonedialogi purkaa sukupuolirooleja

Tasa-arvon edistämiseen liittyy olennaisesti eri sukupuolille asetettujen roolien kriittinen tarkastelu. Kun sukupuolitettuja rooleja saadaan purettua, kaikkien vapaus määritellä itsensä kasvaa. Samalla kun on tärkeää oppia näkemään naiset johtajina, miehille pitää sallia haavoittuvuus ja herkkyys.

Poikien Talolla tehdään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä, joka edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja poikien ja nuorten miesten hyvinvointia vahvistamalla moninaista ja rikasta mieskuvaa yhteiskunnallisella tasolla.

”Maskuliinisuus näyttäytyy pojille edelleen liian usein kovana ja suorituskeskeisenä. Miehisyyteen liittyy vahvasti pärjäämisen ihanne eikä heikkouden ja haavoittuvaisuuden näyttämiselle tai avun pyytämiselle ole poikien maailmassa tarpeeksi tilaa.” sanoo Poikien Talon johtaja Kalle Laanterä. ”Tämä luo monelle epävarmuutta siitä, kelpaanko tällaisena kuin olen. Pojat kaipaavat hyväksyntää omana itsenään ja myös tukea löytääkseen oman hyvän tapansa olla poika ja kasvaa mieheksi. Poikien Talolla näemme, että tarvitaan lisää keinoja avata ja murtaa miehen roolia ja antaa kaikille ihmisille tilaa tuoda itseään esille niin, ettei tarvitse pelätä sitä, että tulee turpaan. Jos pojat ja nuoret miehet kokevat olevansa hyväksyttyjä ja arvokkaita omana itsenään, se näkyy myös heidän käytöksessään muita kohtaan.”

Olohuonedialogin tarkoituksena on käydä keskustelua pojista ja näiden tarpeista ja haasteita. Tilaisuuksissa poikien ja nuorten miesten kanssa työskentelevät, päättäjät, toimittajat, aktiivit, tutkijat ja muut asiasta kiinnostuneet kokoontuvat yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan tämän ajan ja yhteiskunnan pojista ja siitä, miten poikien kasvua ja hyvinvointia voi tukea. Poikien Talo koostaa kustakin Olohuonedialogista kannanoton täydentämään yhteiskunnallista keskustelua teemasta.

Olohuonedialogi-sarja käynnistyi vuonna 2016, jolloin toteutettiin kaksi dialogia. Näistä ensimmäinen käsitteli poikien haavoittuvaisuutta ja sen esille tuomista teemalla ”Maskin takaa”. Loppuvuodesta järjestetyssä toisessa dialogissa käsiteltiin poikien ja miesten kokemaa väkivaltaa otsikolla ”Väkivallan näkymättömät alueet – Pojat ja miehet väkivallan uhreina”.

Vuonna 2017 järjestetään jälleen kaksi olohuonedialogia, joista ensimmäinen käsittelee vasta maahan muuttaneiden poikien ja nuorten miesten elämän haasteita suomalaisessa yhteiskunnassa. Toisessa pureudutaan poikien ja miesten syrjäytymisen juurille.

”Pojille sallitaan liian helposti pienestä pitäen nujuamista, häirintää, kiusaamista ja väkivaltaista käytöstä sen varjolla, että he ovat poikia. Tämä on mielestämme väärä tapa kohdata poikia eikä se palvele lainkaan poikien tarpeita. Poikien kanssa olisi tärkeää haastaa heitä hyvään käytökseen sekä itsestään ja toisistaan huolehtimiseen. Poikien käytöksen lempeä haastaminen, empatian opettaminen ja toisten rajojen kunnioittaminen ovat teemoja, joista aikuisina meidän tulisi kantaa vastuu poikia kohdatessa.”, Laanterä jatkaa.

Poikien Talon omistaa Kalliolan Nuoret, jonka toimintoihin kuuluvat myös Tyttöjen Talot Helsingissä ja Espoossa. Kalliolan Nuoret ry on vuonna 1974 rekisteröitynyt, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistys.

Lue lisää Teot-sivuilta!

Lisätietoa Poikien Talon toiminnasta ja tulevista olohuonedialogeista myös www.poikientalo.fi

Jaa somessa: