Hyppää sisältöön

Presidentti Halonen johtaa keskustelua tasa-arvosta eri alojen johtajien kanssa

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeelle on jälleen perustettu korkeatasoinen foorumi, jonka puheenjohtajana toimii presidentti Tarja Halonen. Foorumi tuo eri alojen päättäjiä ja asiantuntijoita yhteen keskustelemaan sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi kokoaa yhteen vaikutusvaltaisen joukon johtajia, yhteiskunnallisia vaikuttajia ja tasa-arvoasiantuntijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Foorumi edustaa ja edistää hanketta omalla arvovallallaan sekä seuraa hankkeen etenemistä. Foorumi myös kuulee asiantuntijoita tasa-arvotyön ja naisten oikeuksien kehityksestä. Nyt koottu foorumi kokoontuu ensimmäisen kerran syksyllä 2020.

Olemme ilahtuneita, että foorumiin kutsutut lähtivät näin laajalla joukolla mukaan. Kokoonpanoa on tällä kertaa laajennettu entisestään esimerkiksi teknologia-alan toimijoihin ja mediaan. Ja olen erityisen iloinen siitä, että presidentti Halonen jatkaa foorumin puheenjohtajana.

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet

Foorumissa on mukana jo aiemmilta vuosilta tuttuja toimijoita sekä nyt aivan uusia tahoja.

Jo viisi vuotta jatkuneessa tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -yhteistyössä TANEllekin on ollut merkityksellistä juuri konkreettisesti vaikuttavien verkostojen rakentaminen sekä esimerkiksi yritysten saaminen vahvemmin mukaan tasa-arvotyöhön”, toteaa tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Jirka Hakala.

Vuosien 2020–2022 aikana hanke keskittyy erityisesti kolmeen keskeiseen sukupuolten tasa-arvoon liittyvään teemaan: naisten johtajuuteen, tasa-arvoon mediassa ja naisiin ja teknologiaan.

Naisia toimii yhteiskunnan ja talouden johtopaikoissa edelleen miehiä vähemmän. Esimerkiksi naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä on 29 prosenttia ja liiketoimintojen johdossa toimivista johtoryhmän jäsenistä naisia on 12,6 prosenttia.

Medialla puolestaan on merkittävä mielipidevaikuttajan rooli yhteiskunnassa. Naisia on suomalaisessa mediassa esiintyvistä henkilöistä noin kolmannes, asiantuntijarooleissa esiintyvistä vielä vähemmän. Vihapuhe ja maalittaminen ovat uhka niin toimittajille kuin mediassa esiintyville ja siten uhka sananvapaudelle ja demokratialle.

Suomessa naisten osuus tekniikan alan koulutuksen aloittaneista on Pohjoismaiden pienin ja OECD-maiden pienimpiä. Ammattialojen eriytymisellä on useita epäsuoria vaikutuksia: se vaikuttaa esimerkiksi teknologia-alan tuotekehitykseen, palkkaeroihin ja sitä kautta myöhemmin eläkkeisiin.

Tutustu foorumin kokoonpanoon alla tai täällä! Hankkeen tuloksista tähän mennessä voit lukea täältä.

 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi (2020–2022)

Foorumin puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen

puheenjohtaja Jirka Hakala, tasa-arvoasiain neuvottelukunta

puheenjohtaja Eva Biaudet, Naisjärjestöjen Keskusliitto

 

päätoimittaja Marja Aarnipuro, Apu

 ministeri Sirkka-Liisa Anttila, kunniajäsen, Naisjärjestöjen Keskusliitto

johtaja Tanja Auvinen, tasa-arvoyksikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist           

pääsihteeri Marco Casagrande, Suomen Palloliitto

vastaava päätoimittaja Tomi Einonen, MTV Uutiset

toimitusjohtaja Jaakko Eskola, Wärtsilä Oyj

toiminnanjohtaja Batulo Essak, African Care ry

rehtori Mona Forsskåhl, Arcada ammattikorkeakoulu

puheenjohtaja Nina Hahtela, Suomen sairaanhoitajaliitto

piispa Kaisamari Hintikka, Espoon hiippakunta

kansleri Kaarle Hämeri, Helsingin yliopisto

sukupuolentutkimuksen apulaisprofessori Marjut Jyrkinen, Helsingin yliopisto

monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusjohtaja Anneli Karlstedt, Nokia Oyj

yliasiamies Jyrki Katainen, Sitra

puheenjohtaja, professori Elina Knihtilä, WIFT Finland ry; Taideyliopiston teatterikorkeakoulu

pääjohtaja Nina Kopola, Business Finland

päätoimittaja Susanna Landor, Hufvudstadsbladet

kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara

prikaatikenraali, komentopäällikkö Kim Mattsson, Puolustusvoimat

puheenjohtaja Marjo Miettinen, Teknologiateollisuus ry

puheenjohtaja Bahar Mozaffari, Monika-Naiset liitto

puheenjohtaja Taina Myöhänen, We in Games Finland

rehtori Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto

päätoimittaja Kaius Niemi, Helsingin Sanomat

puheenjohtaja Harri Nummela, Suomen Jääkiekkoliitto

johtaja Gunilla Ohls, Yleisradio

puheenjohtaja Antti Palola, STTK

puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen, Marttaliitto

hallituksen jäsen Marja Pihnala, Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry

apulaispormestari Nasima Razmyar, Helsingin kaupunki 

kansanedustaja Jussi Saramo 

yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman

kansanedustaja Iiris Suomela

varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Kuntaliitto 

tasa-arvosuurlähettiläs Katri Viinikka, ulkoministeriö

puheenjohtaja Kaisa Vikkula, Suomen Voimisteluliitto

toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, Yleisradio

 

Jaa somessa: