Hyppää sisältöön

Presidentti Tarja Halonen: Uskottava tasa-arvon edistäminen ulkomailla vaatii saman tekemistä myös kotimaassa

100 tasa-arvotekoa -hankkeen kunniatoimikunnan puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen piti kunniapuheen tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Naisjärjestöjen Keskusliiton järjestämässä keskustelutilaisuudessa ”Keinokohtuja ja muita utopioita? Tasa-arvotekoja nyt ja 100 vuoden päästä” Porin SuomiAreenassa perjantaina 14.7.2017. Presidentti Halonen kertoi tasa-arvon merkityksestä osana kestävää kehitystä, työstään naisten ja tyttöjen aseman edistämiseksi eri YK-foorumeilla sekä tasa-arvon edistämisen tarpeesta Suomessa. Lue koko puhe!

TANEn ja Naisjärjestöjen Keskusliiton keskustelu: KEINOKOHTUJA JA MUITA UTOPIOITA? Tasa-arvotekoja nyt ja 100 vuoden päästä 

14.7.2017 klo 10.00-11.15 

 

Presidentti Tarja Halosen kunniapuhe  Check against delivery

Hyvät kuulijat, hyvät ystävät, 

On hienoa, että olette saapuneet paikalle tähän tasa-arvotilaisuuteen, vaikka tiedän että tarjonta on Porissa eri keskustelujen osalta näinä päivinä suurta. Viikko on ollut täynnä erinomaisia ja mielenkiintoisia tapahtumia, ja saamme nauttia hyvästä seurasta sekä tietysti jazzista.

Kiitos Tasa-arvoasiain neuvottelukunnalle ja Naisjärjestöjen keskusliitolle kutsusta ja tämän keskustelun järjestämisestä.

Kansainvälisesti Suomi profiloituu aktiivisena naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman tukijana. Se on hyvä asia. Suomi pyrkii lisäämään naisten osuutta rauhanneuvotteluissa, katastrofien ehkäisyssä, poliittisessa päätöksenteossa, koulutuksessa ja monella muulla tärkeällä osa-alueella. Suomi on myös painottanut seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien merkitystä aikana, jolloin se on kansainvälisesti yhä haastavampaa. Suomella on kansainvälisesti hyvä maine ja prioriteettimme ovat edelleen oikeita (huolimatta nykyhallituksen isoista määrällisistä kehitysyhteistyö-leikkauksista).

Parhaillaan New Yorkissa käynnissä olevassa korkean tason kokouksessa käydään läpi sitä miten kestävän kehityksen toimeenpanon alku on sujunut. Suomi tuo yhteiseen pöytään esimerkkejä mm. siitä, kuinka tavoitteisiin voidaan sitouttaa yhteiskunnan toimijoita laidasta laitaan. Tämä onkin aivan keskeistä. Hallituksilla on pääasiallinen vastuu, mutta tarvitsemme myös kansalaisjärjestöjä ja yksityistä sektoria mukaan onnistuaksemme. Kestävä kehitys on kaikkien projekti eikä onnistu ilman sinua ja minua.

Kansainväliseen panostukseemme kuuluu myös valtioneuvoston keväällä julkistama uusi kansainvälinen tasa-arvopalkinto. Se jaetaan ensimmäistä kertaa tulevana syksynä. Tunnustus myönnetään jollekin sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla edistäneelle taholle. Palkinto myös antaa Suomelle mahdollisuuden nostaa entistä pontevammin esiin pitkäjänteistä ja vaikuttavaa tasa-arvotyötä.

Hyvät yleisö,

Uskottava tasa-arvon edistäminen ulkomailla vaatii saman tekemistä myös kotimaassa. Tähän YK:ssa vuonna 2015 hyväksytty kestävän kehityksen Agenda 2030 antaa sekä mahdollisuuden että velvollisuuden. Agenda 2030 sisältää 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta, jotka maailman maat ovat yhdessä sopineet saavutettaviksi vuoteen 2030 mennessä.

Yksi tavoitteista (numero 5) on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Tämän lisäksi sukupuolten tasa-arvo on koko agendaa läpileikkaava teema, joka on huomioitava jokaisen 17 tavoitteen toteutuksessa.

Onneksi olemme jo pääosin siirtyneet myös globaalisti keskustelemaan siitä miten tasa-arvoa parhaiten toimeenpannaan emmekä kiistele enää siitä miksi tasa-arvo on tärkeää. Olen viime aikoina saanut osallistua näihin keskusteluihin eri YK-foorumeilla, joissa työskentelen erityisesti naisten ja tyttöjen aseman edistämiseksi.

Voisin mainita tässä yhteydessä erityisesti YK:n terveysjärjestön WHO:n ja YK:n ihmisoikeuskomissaarin yhdessä vuonna 2016 perustaman Terveys ja ihmisoikeudet työryhmän, jonka puheenjohtajana toimin yhdessä Pakistanilaisen ihmisoikeusjuristin Hina Jilanin kanssa. Julkaisimme (erinomaisen) raportin Genevessä toukokuussa terveyskokouksessa ja kesäkuussa ihmisoikeusneuvoston istunnon yhteydessä.

Tämä oli ensimmäinen kerta kun nämä kaksi foorumia näin linkitettiin toisiinsa, ja saimme hyväksynnän ajatukselle siitä että ihmisoikeudet eivät toteudu ilman terveyttä, eikä terveys ilman ihmisoikeuksia. Lisäksi tarvitaan vahvaa ja sitoutunutta johtajuutta, sekä kansallisilla ja paikallisilla tasoilla päättäväistä toimeenpanoa. Tätä terveys ja ihmisoikeustyötä olemme tehneet tavallaan osana YK:n pääsihteerin Every Woman Every Child aloitetta (jonka ohjausryhmässä toimin varapuheenjohtajana).   

Olen myös parhaillani viimeistelemässä Tammi kustantamon kanssa käsikirjaa kestävästä kehityksestä. Kirja julkaistaan syksyllä. Meillä on mukana kiinnostava kirjoittajajoukko. Sukupuolten välinen tasa-arvo on kirjassa punaisena lankana. Toivottavasti se innostaa lukijoita.

 

Hyvät ystävät,

Agenda 2030 on siis universaali, eli sitä tulee toimeenpanna kansallisesti kaikkialla, myös Suomessa. Olemmekin olleet asiassa aktiivisia ja meillä on hallituksen toimintaohjeohjelma tavoitteiden saavuttamiseksi. On tärkeää, että sukupuolten tasa-arvo otetaan ja pidetään keskeisenä osana tuota toimintaa, myös konkreettisissa tavoitteissa ja mittareissa.

Suomessa meillä on tehtävää esimerkiksi hoivavastuiden jakamisessa, poliittisen ja taloudellisen vallan jakautumisessa, palkkaeroissa ja naisiin kohdistuvassa väkivallassa. Nämä ovat tietenkin toisiinsa kietoutuvia teemoja. Esimerkiksi toukokuussa julkaistu Etlan selvitys, joka on ekonomi Antti Kauhasen tekemä koonti eri tutkimuksista, osoittaa että miesten ja naisten työurat eriytyvät jo urien alkuvaiheessa eikä se selity vain sillä, että on kouluttauduttu eri aloille. Miehet aloittavat työuransa naisia korkeammilla paikoilla ja ylenevät myöhemminkin naisia helpommin. Heikompi eteneminen uralla ja hoitovapaiden kasaantuminen naisille taas selittävät palkkaeroa. Samoin esimerkiksi tasa-arvokuilun kaventaminen matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian aloilla koskettaa yhtä lailla Suomea kuin Nigeriaa.

Toimeenpanon seuranta ja eri maiden onnistumisten ja haasteiden arviointi on keskeisellä sijalla. Voin suositella tutustumaan viime viikolla julkaistuun SDG Index and Dashboard Report 2017 julkaisuun, jonka takana on Columbian yliopiston Earth Instituten johtajan Jeffrey Sachsin vetämä Sustainable Development Solutions Network. Raportti löytyy heidän verkkosivuiltaan (UNSDSN.ORG). Raportti käyttää värikoodeja edistymisen kuvaamisessa. Suomi on listalla kolmantena. Ruotsi ensimmäisenä.

Hyvät kuulijat,

Kuten totesin, on pääasiallinen vastuu kestävän kehityksen ja tasa-arvon edistämisestä valtiolla ja valtion pitäisi olla aktiivinen tasa-arvotoimija. Mutta se ei yksin riitä. Meillä Suomessa onkin onneksi elinvoimainen ja asiantunteva laaja toimeenpanijoiden joukko, joka tekee uutterasti työtä tasa-arvon edistämiseksi.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnalla ja Naisjärjestöjen Keskusliitolla on Suomen itsenäisyyden juhlavuoden viralliseen ohjelmaan kuuluva 100 tasa-arvotekoa -hanke, jossa erilaiset organisaatiot ympäri Suomea tekevät konkreettisia tekoja edistääkseen sukupuolten tasa-arvoa. Mukana on ministeriöitä, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä, yliopistoja, kaupunkeja ja esimerkiksi puolustusvoimat. Toimin itse hankkeen kunniatoimikunnan puheenjohtajana.

Erilaisia tasa-arvotekoja on julkaistu jo yli 80 ja kaikki tahot ovat tervetulleita mukaan! Kannustan jokaista täällä läsnä olevaa tutustumaan hankkeeseen ja haastamaan oman työpaikkansa, kuntansa tai harrastusjärjestönsä mukaan toimimaan tasa-arvoisemman Suomen puolesta.

On hienoa kertoa jo tässä vaiheessa, että 100 tasa-arvotekoa on nyt jo myös kansainvälinen konsepti. Kroatiassa kesäkuussa lanseeratun sata tasa-arvotekoa hankkeen suojelijana toimii Kroatian presidentti. Toivotamme heillekin menestystä.

Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden aikana on saavutettu paljon sukupuolten tasa-arvossa. Se ei kuitenkaan ole tapahtunut itsestään, vaan on vaatinut määrätietoista työtä. Seuraava 100 vuotta vaativat lisää tuota työtä.

100 tasa-arvotekoa -hankkeella haluamme muistuttaa siitä, että hyvän ja kestävän Suomen rakentaminen seuraavaa sataa vuotta varten on meidän tehtävämme.

Kiitos.

***

Katso koko tilaisuus Katsomo.fi-palvelussa!

Jaa somessa: