Hyppää sisältöön

Pressmeddelande: Ansvarsveckan utmanar församlingarna till jämställdhetsgärningar

Kyrkornas och samfundens gemensamma människorättskampanj Ekumeniska ansvarsveckan, Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen för jämställdhetsärenden utmanar församlingarna att jobba för jämställdhet genom konkreta jämställdhetsgärningar. Ett sätt är att delta i projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring. Tematiken för årets Ekumeniska ansvarsvecka är kvinnors och flickors rättigheter i allmänhet och kvinnors rätt till ett människovärdigt arbete i synnerhet. Ansvarsveckan hålls 21-28 oktober 2018.

”Vi inbjuder nu alla församlingar i vårt land att utföra jämställdhetsgärningar för att främja kvinnors arbete och jämställdhet. Var modiga, jobba för jämställdhet också i er egen omgivning. En ny och bättre värld kommer att tacka er”, skriver president Tarja Halonen, ordförande för forumet Jämställdhetsgärningar ger förändring. (President Halonens text i sin helhet)

”Jämställdhet är inte bara en princip. Det är vardagsgärningar genom vilka hela livets rikedom som Gud gett oss kommer till uttryck och blir synlig. Enkla handlingar bryter igenom osynliga barriärer i våra attityder och vår gemenskap,” säger ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen, ordförande för Ekumeniska Rådet i Finland.

”I Finland finns över tusen församlingar och församlingarna är viktiga arbetsgivare. Ändå är ledningen i Finlands största kyrka mycket mansdominerad. Av kyrkoherdarna är endast var femte kvinna och bara en kvinna har varit biskop. I Norge och Danmark fördelar sig biskoparna jämnt mellan kvinnor och män. I Sverige är 36 procent av biskoparna kvinnor och på Island är den enda biskopen kvinna”, konstaterar Eva Biaudet, ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund.

”Många finländare fungerar som förtroendevalda och frivilliga i församlingarna som fyller en viktig funktion som värdegemenskaper och samtalsparter i samhället. Vi vill stöda församlingarna att hitta konkreta sätt att främja jämställdhet i sin egen verksamhet och i samhället i stort”, säger Sari Raassina, ordförande för delegationen för jämställdhetsärenden.

Projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring är en fortsättning på projektet 100 jämställdhetsgärningar som Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen för jämställdhetsärenden ordnade under Finlands 100 årsjubileum. Projektet fick många organisationer runtom i landet att hitta konkreta sätt att främja jämställdheten mellan könen i sin egen verksamhet.

Så här kan ni delta:

Utmana er egen församling till jämställdhetsgärningar. Bekanta er i församlingen med olika förslag på jämställdhetsgärningar och fundera på hur ni kan främja jämställdhet i er verksamhet. Ta med församlingsmedlemmar i planering och genomförande så att alla kan förbinda sig till målsättningarna. Varje församling som deltar kan välja en egen jämställdhetsgärning och varje församling ansvarar endast för sin egen gärning. Ingen församling förbinder sig alltså till någon annans idé eller gärningar.

Meddela om era idéer senast den 30 november till Ekumeniska Rådet i Finland: [email protected].

De projekt som godkänns publiceras på webbsidorna för Jämställdhetsgärningar ger förändring. På grund av den snäva tidtabellen kan man delta också genom att skicka en plan på kommande jämställdhetsgärningar som församlingen förbinder sig att göra under en utsatt tid. Vi hjälper er gärna med planering och deltagande. De bästa gärningarna och planerna belönas med ett pris vid årets slut!

Mera information:

Ansvarsveckans koordinator Anna Hyvärinen, Ekumeniska Rådet i Finland: [email protected], tfn 040 734 3754

Ekumeniska ansvarsveckan: www.ansvarsveckan.fi; ww.vastuuviikko.fi

Projektchef Liisa Ketolainen, projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring: [email protected], tfn 044 237 8069

Jämställdhetsgärningar ger förändring: www.tasaarvoteot.fi #tasaarvoteot

Jaa somessa: