Hyppää sisältöön

Selkokielellä

Tasa-arvoteot jatkuvat – Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2020-2022 #tasaarvoteot

Tule tekemään lisää tasa-arvotekoja!
Vuonna 2017 Suomi täytti sata vuotta.
Juhlavuoden viettoon kuului
hanke nimeltä 100 tasa-arvotekoa.
Siihen osallistui kymmeniä
eri toimijoita ja laaja joukko ihmisiä.
Hankkeen aikana tehtiin satoja tasa-arvotekoja.
Hanke jatkui vuosina 2018-2019.
Teoilla oli sama tavoite: lisätä tasa-arvoa ja
parantaa naisten asemaa.

Nyt on menossa toinen hanke,
jonka nimi on Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta.
Hanke toteutetaan vuosina 2020-2022.
Sen tavoite on lisätä sukupuolten tasa-arvoa.
Hankkeen kautta jokainen voi olla mukana
tekemässä tekoja tasa-arvon puolesta.
Hankeen toteuttajat ovat Naisjärjestöjen
Keskusliitto
ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta,
ja sitä tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tasa-arvo on Suomen vahvuus

Tasa-arvolla on Suomessa pitkät perinteet.
Naisia valittiin kansanedustajiksi Suomen eduskuntaan
jo yli 100 vuotta sitten, liki ensimmäisenä maailmassa.
Suomen saavutukset sukupuolten tasa-arvon edistämisessä
tunnetaan ympäri maailmaa.
Tasa-arvo on suomalaisille perusarvo
ja yhteiskunnan vahvuus.

Suomessa on kuitenkin vielä tehtävää,
jotta tasa-arvo todella toteutuu.
Naisiin kohdistuva väkivalta
estää tasa-arvon toteutumista.
Palkkaerot miesten ja naisten välillä ovat suuria.
Työmarkkinat ovat jakautuneet,
joillakin aloilla naisia on enemmän töissä,
toisilla taas miehiä.
Tämä vaikuttaa tuloihin, koska
naisvaltaisilla aloilla palkat ovat pienempiä. 
Lisäksi naisia on hyväpalkkaisissa johtotehtävissä
vähemmän kuin miehiä.

Millainen on tasa-arvoteko?

Tasa-arvoteko on asia,
joka lisää sukupuolten tasa-arvoa.
Teko voi olla iso tai pieni,
paikallinen tai koko Suomen kattava.
Tasa-arvoteon täytyy muuttaa asioita niin,
että tasa-arvo lisääntyy.
Teko voi olla esimerkiksi tutkimus, koulutus,
tapahtuma, taideteos tai verkkopalvelu.

Miksi tasa-arvoteot ovat tärkeitä?

Kaikki suomalaiset ovat
yhtä arvokkaita yhteiskunnan jäseniä.
Haluamme, että kaikkien on hyvä elää Suomessa.
Tasa-arvoteot ovat myös esimerkkejä siitä,
miten tasa-arvoa voi kehittää yhteiskunnassa.

Esimerkkejä tasa-arvoteoista

 • kerrotaan työpaikoilla avoimesti,
  kuinka paljon eri työntekijät saavat palkkaa
 • valitaan nainen tehtävään,
  jossa on enemmän miehiä, tai päinvastoin
 • tehdään teatteriesitys tai muu tapahtuma,
  joka käsittelee tasa-arvoa
 • parannetaan seksuaalivähemmistöjen asemaa

 • rohkaistaan naisia töihin,
  joissa on enemmän miehiä, tai päinvastoin

 • tuetaan maahanmuuttajanaisia siinä, että he saavat työtä

Näin pääset mukaan

Suunnitelkaa tasa-arvoteko ja
hankkikaa rahoitus sitä varten.
Voitte pyytää apua ja neuvoja
Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta  -hankkeelta.
Tasa-arvoteon suunnittelu,
toteutus ja rahoitus ovat teon tekijän vastuulla.

Ilmoittakaa tekonne hanketiimille.
Jos teko hyväksytään mukaan,
siitä kerrotaan hankkeen verkkosivuilla
ja sosiaalisessa mediassa.
Näin erilaiset yhteisöt voivat kehittää
omaa toimintaansa ja saada sille julkisuutta.

Hanke kerää myös tietoa järjestöjen 
vapaaehtoistehtävistä yhteen paikkaan.
Kun osallistut,
voit edistää tasa-arvoa juuri niin kuin haluat.
Tarjolla on monia erilaisia tehtäviä ja
myös etäosallistuminen on usein mahdollista.
Hanke kerää myös tietoa
teoista yhteen paikkaan.

Tasa-arvotekoja voivat tehdä esimerkiksi
yritykset, kaupungit ja valtion hallinto,
järjestöt, koulut tai työpaikat.

Tule mukaan, tehdään yhdessä
Suomesta tasa-arvoisempi!

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä hanketiimiin.

Jaa somessa: