Hyppää sisältöön

Selvitys naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisista toimista kunnissa

Amnestyn Suomen osasto teetti tutkimuksen, jossa kuntapäättäjiltä ja johtavilta sosiaalityöntekijöiltä kysyttiin naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisista toimista. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kuntapäättäjien tiedoissa naisiin kohdistuvasta väkivallasta on vakavia puutteita, mikä selittää palveluiden heikkoa tasoa ja riittämättömiä budjetteja.

Amnesty teki vastaavan selvityksen 10 vuotta sitten ja uudella tutkimuksella haluttiin seurata tapahtunutta kehitystä ja havaittuihin ongelmiin puuttumista. Lähestyvät kuntavaalit tekivät myös aiheen esiinnostamisen erityisen ajankohtaiseksi: on tärkeää, että kuntapäättäjät ovat tietoisia ja sitoutuneita naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen.

”Selvityksen tulokset oliva osin odotettuja”, kertoo tutkimuksen toteuttanut Satu Lidman. ”Valitettavasti selvityksessä kävi ilmi, että valtaosa Amnestyn 10 vuotta sitten antamista suosituksista on toteutunut vain heikosti tai ei ollenkaan. Esimerkiksi tilastotietoa väkivallan esiintyvyydestä hyödynnetään edelleen huonosti päätöksenteossa ja väkivaltailmiöiden tunnistaminen on puutteellista. Auttamispalvelujen tilanne vaihtelee valtakunnallisesti, mikä asettaa väkivaltaa kokeneet eriarvoiseen asemaan keskenään.”

Edistystäkin on kuitenkin tapahtunut. Esimerkiksi moniammatillinen väkivaltatyö on lisääntynyt. Myös tieto väkivallan moninaisuudesta on lisääntynyt, vaikka tarve esimerkiksi koulutukselle erityisten riskiryhmien tarvitsemista palveluista on suuri.

”Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen vakavimpia ihmisoikeusloukkauksia”, sanoo Amnestyn sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Pia Puu Oksanen. ”Sukupuoli vaikuttaa sekä siihen, millaista väkivaltaa naiset kohtaavat että siihen, miten yhteiskunta siihen suhtautuu. Väkivalta kytkeytyy naisten ja tyttöjen syrjintää yllä pitäviin rakenteisiin. Ilmiön tunnistaminen on ensimmäinen askel riittävien ja oikeanlaisten palveluiden turvaamiseksi.”

Lue lisää Teot-sivulta!

Lue myös selvitykseen tehneen Satu Lidmanin blogi aiheesta.

Jaa somessa: