Hyppää sisältöön

Sokkorekrytointi Suominen Oyj:n tasa-arvoteoksi

Maailmanlaajuisesti toimiva kuitukangasvalmistaja Suominen Oyj on lähtenyt mukaan 100 tasa-arvotekoa –hankkeeseen. Syrjinnän vastainen toiminta ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien varmistaminen ovat yksi Suomisen yritysvastuuagendan tärkeimmistä teemoista. Käytännön tasolla tasa-arvoisia mahdollisuuksia edistetään Suomisella muun muassa käyttämällä sokkorekrytointia ensisijaisena rekrytoinnin muotona. Käytäntö edistää monimuotoisuutta ja varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille, jotka hakevat töihin Suomiseen. Periaatetta hyödynnetään kaikissa uusissa rekrytoinneissa – myös ylimmän johdon palkkaamisessa.

Osana Suomisen yritysvastuustrategiaa käynnistettiin vuoden 2015 lopussa sokkorekrytointikokeilu. Kokeilussa testattiin olettamusta, että suurella osalla työnhakijoiden henkilötiedoista ei ole merkitystä Suomiselle, mutta toisaalta ne saattavat vaikuttaa rekrytointiprosessiin tiedostamattomasti. Tämän kaltaisia henkilötietoja ovat esimerkiksi hakijan koko nimi, sukupuoli, etninen tausta ja ikä. Suomisella päätettiin testata uuden henkilöstön hakua niin, että rekrytoiva esimies näkee alkuvaiheessa vain kaikkein olennaisimmat tiedot hakijoista.

Sokkorekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa määritellään keskeiset valintaperusteet, jotka ovat objektiivisia, mitattavia ja perustuvat avoinna olevan työtehtävän kuvaukseen. Näitä voivat olla esimerkiksi hakijan tutkinto, pääaine ja avoimen tehtävän kannalta olennaiset taidot. Hakijoiden henkilöllisyys selviää rekrytoivalle esimiehelle vasta haastatteluvaiheessa.

”Sokkorekrytointi on konkreettinen tapa tuoda yritysvastuustrategiamme käytännön tasolle,” Suominen Oyj:n henkilöstöjohtaja Hannu Sivula toteaa. Sokkorekrytoinnin kaltainen tasa-arvoteko ennaltaehkäisee tehokkaasti syrjintää ja parantaa päätösten laatua rekrytoinneissa. ”Haluamme myös toimia rohkaisevana esimerkkinä muille ja näyttää, että sokkorekrytointi lisää työpaikan tasa-arvoa. Lisäksi se tuo rekrytointiprosessiin selkeyttä, tehokkuutta ja järjestelmällisyyttä. Kannustamme kaikkia yrityksiä lähtemään mukaan tasa-arvotekojen toteuttajiksi ” Hannu Sivula jatkaa.

Lue lisää Teot-sivuiltamme!

Lisätietoja: http://www.suominen.fi/fi/tyopaikat/sokkorekrytointi/

Kuvassa nainen istuu näyttöpäätteen edessä.
Jaa somessa: