Hyppää sisältöön

Sokran käytännöllinen Tasan yhdessä -työkalu lisää tasa-arvoa ja osallisuutta

Sukupuolten tasa-arvon toimintaansa sisällyttävät hankkeet onnistuvat paremmin tavoitteissaan: ne ovat laadukkaampia ja vaikuttavampia. Tasa-arvon huomioiminen edistää myös osallisuuden lisäämistä. Osallisuus on sitä, että ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi itsenään ja vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatio – Sokra (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Diakonia-ammattikorkeakoulu) on kehittänyt Tasan yhdessä -työkalun, jota erilaiset hankkeet voivat hyödyntää tasa-arvon ja siten osallisuuden lisäämiseksi. Työkalu tukee hankkeita toiminnan eri vaiheissa ja osa-alueilla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta.

”Tasa-arvon huomioiminen auttaa löytämään tuoreita näkökulmia työhön ja kehittämään parempia työskentelytapoja. Näin onnistutaan tekemään laadukkaampia hankkeita”, suunnittelija Minna Kukkonen Sokrasta sanoo.

Osallisuuden kokemus ja sosiaalinen toimintakyky muodostavat toisiaan vahvistavan tai heikentävän kehän. Sosiaalinen ympäristö muokkaa molempia. Osallisuuden kokemus – se, miten ihminen tulee hyväksytyksi itsenään – vaikuttaa siihen, millaisen osan toimintakyvystään ihminen pystyy ottamaan käyttöönsä.

Tasan yhdessä -työkalu tarjoaa hankkeen jokaiseen vaiheeseen muistilistan ja ohjemateriaalia. Muistilistassa on tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä, joista hankkeet voivat valita oman toimintansa kannalta keskeisimmät.

Lue lisää Teot-sivulta!

Jaa somessa: