Hyppää sisältöön

Sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi vie kohti entistä parempia liikuntapalveluja

Oulun kaupungin liikuntapalvelut toteuttaa tämän vuoden aikana toimintansa sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin. Arviointi on samalla tasa-arvoteko, jolla kaupungin liikuntapalvelut osallistuu Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta- ja urheilutoimijoille suuntaamaan tasa-arvotekojen haasteeseen.

Oulun kaupungin liikuntapalvelujen keskeinen strategia on edistää terveysliikuntaa, hyvinvointiaktiivisuutta ja asukkaiden terveyserojen kaventumista siten, että liikuntapalvelut ovat kuntalaisten käytettävissä taustatekijöistä riippumatta. Niihin kuuluvat ikä, sukupuoli, varallisuus ja liikunta-aktiivisuus.

Sukupuolivaikutusten arviointi kohdistetaan kolmeen kokonaisuuteen. Niitä ovat liikuntapalveluiden hinnoittelu, liikuntapaikkojen vuorojaon periaatteet ja toiminta-avustusten laatukriteerit.

Oulun kaupungin liikuntapalveluissa on toteutettu tasa-arvotyötä systemaattisesti jo aiemmin. Sukupuolivaikutusten arviointi liikuntapalvelujen talousarvioon toteutetaan nyt kolmatta kertaa. Liikuntapalvelut myöntää vuosittain myös 5000 euron arvoisen tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnustuspalkinnon Oulun kaupungissa toimivalle urheiluseuralle, yhdistykselle tai muulle sellaiselle yhteisölle, taholle tai toimijalle, joka edistää ja toteuttaa strategian mukaista ja tasa-arvoiseen liikuntakulttuuriin tähtäävää toimintaa.

Sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnilla on monia positiivisia vaikutuksia. Sen avulla voidaan muun muassa lisätä palveluiden ja toimintojen laatua ja vaikuttavuutta sekä tehdään näkyväksi sukupuolen mahdollinen merkitys. Samalla puretaan mahdollisia stereotyyppisiä oletuksia, jotta toimintaa voitaisiin kehittää entistä paremmaksi. Näin saadaan myös monipuolista tietoa palvelujen käyttäjistä sekä voidaan tarvittaessa kohdentaa palveluihin ja toimintoihin varattuja resursseja ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Arvioinnin toteuttaa KoulutusAvain Oy.

Oulu - Capital of Northern Scandinavia -logo.
Jaa somessa: