Hyppää sisältöön

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään teknologiayrityksissä

Naiset ovat globaalisti aliedustettuina teknologia-alalla, ja suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpiä. Maailmanlaajuisesti teknologia-alalla naisten osuus on vain 22 prosenttia. Työ- ja koulutusalojen jakautuminen sukupuolittain jäykistää työmarkkinoita ja estää parhaiden kykyjen hyödyntämistä.

Teknologia ja teknologinen kehitys tarjoavat mahdollisuuksia yhteiskunnan eri osa-alueilla. Tämän takia on tärkeää, että naiset ovat mukana teknologisessa kehityksessä. Yritysmaailma onkin alkanut reagoimaan tähän haasteeseen ja teknologia-alan epätasa-arvoisuuteen.

Yle kertoi artikkelissaan 5. maaliskuuta teknologiayhtiö TietoEvrystä, joka tavoittelee maailmanlaajuisesti tasapuolista sukupuolijakaumaa henkilöstössään vuoteen 2030 mennessä. TietoEvryn Suomen maajohtajan Satu Kiiskisen mukaan monimuotoiset tiimit ja tasa-arvoiset mahdollisuudet ovat keskeisiä parempien palveluiden suunnittelussa ja innovoinnissa.

Tasapuolinen sukupuolijakauma on globaalille pörssiyhtiölle kunnianhimoinen tavoite. TietoEvryn lisäksi esimerkiksi teknologiayhtiö Accenture tavoittelee Suomen toimipisteessään tasa-arvoista sukupuolijakaumaa vuoteen 2025 mennessä.

Myös Nokia on huomioinut sukupuolten tasa-arvon ja monimuotoisuuden tärkeyden liiketoiminnassaan. Nokian monimuotoisuus- ja inkluusiojohtaja Anneli Karlstedt kertoi yrityksessä tehtävästä tasa-arvotyöstä Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin tapaamisessa lokakuussa 2020.

Alojen eriytymisen purkaminen ja naisten osuuden lisääminen teknologia-alalla on tärkeää, sillä teknologia on läsnä ihmisten jokapäiväisessä arjessa.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeessa pureudutaan työelämän ja koulutuksen segregaation purkamiseen vuosina 2020-2022. Hanke on mukana järjestämässä muun muassa Equalitech: Nordic seminar on women and technology -verkkoseminaaria yhdessä Wärtsilän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kuva: Paula Ojansuu

Jaa somessa: