Hyppää sisältöön

Suomen Palloliitto kouluttaa naisia jalkapallojohtajiksi

Harrastajamääriin nähden naiset ovat palloilussa aliedustettuja etenkin päätöksenteossa ja valmennuksessa. Asian korjaamiseksi Palloliitto on järjestänyt vuodesta 2015 alkaen Naiset Jalkapallojohtajina -koulutusohjelmaa, jonka on käynyt jo yhteensä 62 naista. Koulutuksen aikana osallistujat ovat mm. kehittäneet johtamistaitojaan ja tutustuneet jalkapallon johtotehtävissä toimiviin henkilöihin. Ohjelma on ollut tuloksellinen – useita naisia on edennyt koulutuksen jälkeen jalkapallon johtotehtäviin.

”Naiset Jalkapallojohtajina -koulutusohjelman avulla olemme saaneet lisää naisia kiinnostumaan jalkapallon johtotehtävistä. Haluamme kehittää jalkapallon päätöksentekoa yhä monimuotoisemmaksi ja saada erilaisia näkökulmia ja osaamista lajin kehittämiseen. Tässä suhteessa koulutusohjelma on meille tärkeä työväline.” sanoo Palloliiton hallituksen vt. puheenjohtaja Markku Lehtola.

Juhlavuoden 2017 Naiset Jalkapallojohtajina -koulutuksen ensimmäinen lähijakso järjestettiin kesäkuussa Tuusulassa ja toinen lähijakso järjestetään marraskuussa Helsingissä. Lähijaksojen välissä kurssilaiset mm. vierailevat tapaamassa oman alueensa piirijohtajaa ja piirin puheenjohtajaa. Koulutuksen teemoina ovat johtajuustaidot, jalkapallo-organisaatiot toimintaympäristönä, viestintä- ja markkinointi sekä esiintymistaidot. Koulutus järjestetään yhteistyössä FIFA:n kanssa. FIFA lähetti kurssille kouluttajaksi johtamistaidon valmentajan, brittiläisen Adrian Towellin.

Osana palloilulajien Valmentaa kuin Nainen -hanketta käynnistettiin Palloliitossa vuonna 2015 myös naisvalmentajien mentorointiohjelma. Ohjelma on tänä vuonna (2017) laajennettu alueelliseksi toimintamalliksi, johon osallistuu 23 valmentajaa viidessä alueellisessa ryhmässä. Mentoroinnin tavoitteena on tukea naisia oman valmentajapolun löytämisessä, vahvistaa valmennuksellista osaamista sekä luoda vertaisryhmä oman valmentajuuden kehittämiselle. Osana ohjelmaa kukin mentoroitava on järjestänyt koulutustilaisuuden omassa seuraympäristössään, jolloin ohjelman antia on pystytty levittämään yhä laajemmalle kohdejoukolle.

Lue lisää Teot-sivulta!

Jaa somessa: