Hyppää sisältöön

Suomen UN Women esittelee tasa-arvoteon joka viikko!

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin tavoitteena on maailma, jossa miehillä ja naisilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Suomen UN Womenin kaikki toiminta tähtääkin tasa-arvon edistämiseen.

Suomen UN Women osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen esittelemällä vuoden 2017 ajan joka viikko yhden teon, jolla järjestö on edistänyt tasa-arvoa. Sivuilla on julkaistu jo 13 tasa-arvotekoa. Mukana on mm. keskustelua ja tiedonvälitystä tasa-arvosta, osallistuminen naisten asemaa käsittelevään huippukokoukseen New Yorkissa, feministisen tunnuspalkinnon myöntäminen, yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, julkaisu- ja mediatoimintaa sekä poliittista vaikuttamistyötä.

”UN Women tekee joka päivä työtä naisten syrjinnän lopettamiseksi työ- ja talouselämässä, päätöksenteossa ja humanitaarisissa kriiseissä. Tavoitteenamme on naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja sukupuoltentasa-arvon saavuttaminen kaikkialla maailmassa vuoteen 2030 mennessä”, kertoo Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Elina Multanen.

Vuosi 2030 viittaa YK:n uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, niin kutsuttuun Agenda 2030:een, joka astui voimaan vuoden 2016 alusta alkaen. Kestävän kehityksen agenda on universaali ja kunnianhimoinen listausasioista, jotka maailmassa halutaan muuttaa vuoteen 2030 mennessä. Sukupuolten tasa-arvon lisääminen on paitsi yksi tavoitteista myös läpileikkaava teema koko agendassa.

”Tämä aika vaatii tasa-arvotekoja. Kansainvälisesti on laaja yhteisymmärrys siitä, että naisten syrjinnän lopettaminen on välttämätöntä kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Samaan aikaan naisten oikeudet ovatvaakalaudalla ympäri maailman, kun päätöksentekijät pyrkivät rajoittamaan naisten oikeutta lisääntymisterveyteen, henkilökohtaiseen vapauteen ja elämään ilman väkivaltaa” Multanen selittää.

Kestävän kehityksen tavoitteiden universaalisuus tarkoittaa sitä, etteivät toimet rajoitu globaaliin etelään, vaan kaikkien maailman maiden on oltava mukana edistämässä kehitystä.

”Tasa-arvon saavuttaminen globaalisti tarvitsee kaikkien osallistumista. Tekemällä näkyväksi jokapäiväisen työmme Suomessa ja maailmalla haluamme kannustaa yrityksiä, viranomaisia, järjestöjä ja kaikkia ihmisiä mukaan tähän työhön. Tasa-arvon puolesta on toimittavajoka päivä” Multanen toteaa.

Lue lisää Teot-sivultamme ja Suomen UN Womenin Viikon tasa-arvoteko -sivuilta!

Kuva: Suomen UN Women / Tomi Kuhanen

Jaa somessa: