Hoppa till innehåll

Info

Projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring arbetar för kvinnornas rättigheter och för jämställdhet. Tanken är att jämställdhet ska förknippas med handling och konkreta gärningar och inte bara med prat om värderingar. Inom projektet ordnas gemensamma initiativ, kampanjer och evenemang för att främja och lyfta fram jämställdhetsarbetet. Dessutom uppmanas olika aktörer till jämställdhetsgärningar.

Projektet ansvarsparter är Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen för jämställdhetsärenden. Arbetet följs av ett högklassigt forum, vars medlemmar bidrar med engagemang och sakkunskap för att främja projekten och jämställdheten i Finland.

Projektet får finansiering av undervisnings- och kulturministeriet. Det stöds också av flera samarbetspartner.

Under 2020–2022 fokuserar projektet särskilt på tre centrala jämställdhetsteman: kvinnligt ledarskap, jämställdhet i medierna samt kvinnor och teknologi.

Det finns fortfarande färre kvinnor än män på ledande poster i samhället och inom ekonomin. Massmedierna är en betydande opinionsbildare i samhället: av de personer som uppträder i finländska massmedier är en tredjedel kvinnor, av personerna i sakkunnigroller ännu färre. I Finland är andelen kvinnor som inleder en teknisk utbildning lägst i Norden och bland de lägsta i OECD-länderna.

Med jämställdhetsgärningar avses konkreta åtgärder för att öka jämställdheten. Alla organisationer kan bidra med jämställdhetsgärningar. Jämställdhetsgärningar har gjorts av både företag, städer, statliga inrättningar, organisationer, läroanstalter, massmedier och arbetsmarknadsorganisationer.

Varje organisation som gör en jämställdhetsgärning ansvarar själv för planeringen, genomförandet och finansieringen av den. Projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring erbjuder planeringsstöd och synlighet och sprider information om jämställdhetsgärningarna.

Läs mer om gärningarna.

Dela på sociala medier: