Hoppa till innehåll

Aalto-universitetet: Shaking Up Tech

Aalto-universitetet och dess samarbetspartner ordnade evenemanget Shaking Up Tech för första gången i oktober 2018 för att inspirera och uppmuntra unga kvinnor att studera teknik. Målet var att ifrågasätta ungdomarnas fördomar och ge konkreta exempel från branschen och dess möjligheter att påverka världen. Programmet bestod av inspirerande inlägg av teknikproffs, konkreta verkstäder och en studiemässa där deltagarna fick bekanta sig med studiealternativen inom det tekniska området, studerandekulturen och sysselsättningsmöjligheterna. Evenemanget 2018 var ett pilotförsök för ett större projekt som uppmuntrar kvinnor att välja det tekniska området. Shaking Up Tech 2019 ordnades i samarbete med Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT och Tammerfors universitet. I fortsättningen ordnas evenemanget årligen. År 2020 ordnades evenemanget på nätet tillsammans med Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT och Uleåborgs universitet.

Dela på sociala medier: